Oferte locuri de munca top

Fara documentatii de urbanism pentru noi categorii de lucrari

Noi categorii de lucrări ar urma să se alăture celor pentru care autorizația de construire poate fi obținută mai ușor.

Această nouă modificare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii a fost propusă de deputați PSD.

Aceștia au propus exceptarea obiectivelor de investiții din extravilan specifice acvaculturii și amenajărilor piscicole de la elaborarea, avizarea și aprobarea Planului Urbanistic General și a Planului Urbanistic Zonal necesare în vederea obținerii autorizației de construire.

Schimbarea vine în contextul în care extinderea acvaculturii, inclusiv a amenajărilor piscicole pe terenuri agricole din extravilan, este îngreunată de prevederile existente în actele normative din domeniu.

Amintim faptul că printr-o modificarea anterioară a Legii nr.50/1991 s-a legiferat emiterea de autorizații de construire în extravilan fără elaborarea, avizarea și aprobarea, în prealabil, a unei documentații de amenajare a teritoriului și/sau a unei documentații de urbanizare pentru obiectivele de investiții care servesc activităților agricole și/sau serviciilor conexe.

În prezent, noua propunere este înregistrată la Senat pentru dezbatere.

Cartier de vile, nou proiect imobiliar din Capitala

Propunerea legislativă

Litera g) a articolului 111 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrărilor de construcții, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.933 din data de 13 octombrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmeazã:

Se emit autorizații de construire/desființare fără elaborarea, avizarea și aprobarea, în prealabil, a unei documentații de amenajare a teritoriului și/sau a unei documentații de urbanism pentru:

g) obiective de investiții pe terenurile agricole din extravilan, prevăzute la art. 92 alin.

(2) lit. c), e) și f) și construcțiile prevăzute la art. 92 alin. (3) din Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/ martie  2023

Sus