Oferte locuri de munca top

Fara autorizatie de construire si pentru alte tipuri de lucrari

A trecut de Senat o nouă propunere legislativă prin care noi tipuri de lucrări inginerești vor putea fi realizate fără autorizație de desființare și de construire.

Modificarea a primit 93 de voturi ”pentru” și urmează să fie dezbătută de Camera Deputaților.

Noua propunere legislativă prevede că vor putea fi realizate fără autorizație de construire lucrări de întreţinere periodică şi reparaţii curente la infrastructura sistemului național de gospodărire a apelor cu rol de aparare împotriva inundațiilor, precum şi la instalaţiile aferente, inclusiv malurile și talvegul albiilor minore.

Cerinta de experienta va fi modificata intr-un contract de lucrari

Aceasta cu notificarea prealabilă a UAT-urilor, precum şi cu obligaţia aducerii la starea iniţială a investiţiilor executate de terţi în baza unor protocoale/contracte de colaborare.

Modificarea este considerată necesară de către guvernanți având în vedere faptul că întarzierea efectuării la timp a lucrărilor de întreținere și reparații curente la construcțiile hidrotehnice, la amenajările cu rol de apărare împotriva inundațiilor și la albiile minore ale cursurilor de apă poate duce direct la creșterea inacceptabilă a riscurilor de pierdere a vieților omenești, de afectare ori distrugere (avarii, cedări, inundații) a proprietăților private sau publice, a obiectivelor social culturale sau economice.

Prevederea nu va pune în pericol calitatea lucrărilor, fiind aplicate în continuare normativele tehnice necesare îndeplinirii cerințelor de calitate și siguranță, iar intervențiile pot fi supuse oricând procedurilor de control al statului în domeniul construcțiilor.

Cine oferteaza pentru un contract de modernizare infrastructura de transport

În condițiile în care procedura autorizării executării lucrărilor de construcții începe odată cu depunerea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism în scopul obținerii ca act final a autorizației de construire, lucrările necesare de întreținere și mentenanță, chiar și cele predictive, pot fi identificate și localizate efectiv cu relativ puțin timp înainte de momentul oportun al intervenției și pot fi realizate numai în perioadele de ape mici, adică între lunile martie-octombrie ale unui an calendaristic, ceea ce duce la imposibilitatea obținerii autorizațiilor de construire într-un timp util și eficient.

Sus