Oferte locuri de munca top

Fara acte urbanistice pentru proiectele de energie regenerabila

Afacerile din sectorul energiei regenerabile vor beneficia de propunerea legislativă a deputaților PNL, votată de Senat.

Pentru proiectele de investiții din acest sector vor fi eliminate unele acte urbanistice.

Noua propunere aduce noi modificări legilor din sectorul construcțiilor: Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

Astfel, va fi eliminat PUZ-ul pentru proiectele de investiții în capacităţi de producţie a:

* energiei solare

* energiei eoliene

* energiei din biomasă, biolichide şi biogaz

* unităţi de stocare a electricităţii

* staţii de transformare sau alte sisteme similare.

Peste 520 mil euro pentru infiintarea unui nou parc eolian

Dreptul de construire va fi acordat şi în lipsa documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate pentru lucrări de construire a capacităţilor de producere a energiei electrice şi a hidrogenului din surse regenerabile situate în intravilanul şi extravilanul localităţilor.

Acest lucru va fi valabil inclusiv pentru stații de transformare, cabluri și instalații pentru racordarea acestora la rețeaua electrică de interes public.

Inițiatorii propunerii legislative menționează că, din punct de vedere tehnic, toate lucrările ce vor fi realizate în lipsa unor documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate nu sunt de natură să aducă prejudicii cadrului natural sau celui construit existent.

Totodată, inițiatorii susțin că, din punct de vedere tehnic se poate aprecia că, în general, construcţiile pentru producerea energiei din surse regenerabile (soare, vânt) pot fi uşor demontate în cazul în care situaţia o impune, iar readucerea la starea iniţială a terenului implică costuri mici.

Legislaţia românească din ultimii ani nu oferă un cadru destinat procesului de autorizare/dezvoltare facilităţi de producere a energiei regenerabile, așa că investitorul trebuie să se adapteze unor reglementări disparate şi nespecifice adoptate pentru reglementarea autorizării construcţiilor, a regimului Juridic al terenurilor situate în extra/intravilanul localităţilor sau a terenurilor agricole/curţi construcţii, de aici și nevoia acestor schimbări, mai explică deputații.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus