Oferte locuri de munca top

Facturi electronice obligatorii pentru constructii noi si agregate 

Prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor fi stabilite produsele cu risc fiscal ridicat, comercializate în relația B2B (între firme).

Pentru produsele încadrate astfel furnizorii vor trebui să transmită facturile emise în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura.

Aceasta indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistraţi în Registrul RO e-Factura.

Transmiterea facturilor emise în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura se va institui în două etape, respectiv:

  1. a) în perioada 1 aprilie – 30 iunie 2022, furnizorii pot să transmită facturile emise în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura;
  2. b) începând cu data de 1 iulie 2022, furnizorii sunt obligaţi, să transmită facturile emise în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura.

ANAF a stabilit cinci categorii de produse considerate cu risc fiscal ridicat, fiind totodată precizate, pentru fiecare produs în parte, motivațiile încadrării în categoria de risc fiscal ridicat.

Între cele cinci categorii se regăsesc construcțiile noi și agregatele.

Amplu proiect imobiliar, pregatit spre a fi dezvoltat in Bucuresti

Construcții noi

Inspectorii ANAF consideră că volumul tranzacțiilor și dinamica acestora, regimul fiscal care cuprinde anumite specificități și varietatea modalităților de utilizare ulterioară a produsului finit la nivelul societăților comerciale, necesită o monitorizare operativă a tranzacțiilor pentru prevenirea evaziunii fiscale prin identificarea timpurie a cazurilor de neconformare fiscală și aplicarea tratamentului fiscal corespunzător.

O noua exploatare de agregate minerale, in autorizare

Produse minerale (apă minerală naturală, nisip și pietriș).

– COD NC de la 2201 – 2202 inclusiv Ape, inclusiv ape minerale naturale sau artificiale și ape gazeificate care nu conțin zahăr sau alți îndulcitori și nici aromatizanți.

– COD NC 2505 – Nisipuri naturale de orice fel, chiar colorate.

– COD NC 2517 – Prundiș, pietriș, pietre concasate, din cele folosite în general ca agregate pentru betoane sau pietruirea drumurilor, pentru căile ferate sau alt balast, pietriș și silex, chiar tratate termic; macadam de zgură, de zgură metalurgică, de deșeuri industriale similare, care conține chiar materiale cuprinse în prima parte a poziției; macadam gudronat pentru șosele; granule, spărturi și praf din pietre de la pozițiile 2515 sau 2516, chiar tratate termic.

Inspectorii ANAF precizează că produsele minerale au relevat un risc fiscal asociat atât extracției, cât și comercializării ulterioare. Apa minerală naturală fiind un produs de consum este vizată, în principiu, de aceleași riscuri fiscale asociate

Cererea crescută de agregate minerale generată de sectorul de construcții, dificultatea monitorizării întregii producții și a reconstituirii cantităților de materii prime încorporate în produsul finit, fac dificilă refacerea trasabilității produselor și favorizează evaziunea fiscală, consideră ANAF.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus