Oferte locuri de munca top

Facturarea electronica, obligatorie in achizitiile publice

Actul normativ adoptat ieri de Guvern are drept scop instituirea obligativității primirii și prelucrării în format electronic a facturilor conexe contractelor de achiziții publice, de către autoritățile și entitățile contractante.

Emiterea facturilor electronice trebuie să fie conform standardului european privind facturarea electronică – standard care definește elementele ce trebuie cuprinse obligatoriu într-o factură.

Legea privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice se aplică în cazul facturilor electronice emise ca urmare a executării contractelor atribuite în temeiul legislației privind achizițiile publice, a căror valoare este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute de lege și față de care există obligația publicării unui anunț de participare/concesionare și/sau a unui anunț.

Prin acest act se urmărește eliminarea sau reducerea obstacolelor în calea comerțului intern/transfrontalier care decurg din coexistența diferitelor cerințe juridice și standarde tehnice referitoare la facturarea electronică, precum și din lipsa interoperabilității.

Inițiat de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, în prezentul act normativ se transpun prevederile Directivei 2014/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului, din 16 aprilie 2014, privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice.

În prezent, există și sunt utilizate diferite standarde globale, naționale, regionale și proprietare privind facturile electronice, dar niciunul dintre aceste standarde nu s-a impus, iar majoritatea nu sunt interoperabile.

 

 

Citiți și:

Imobil mixt din Bucuresti, in faza de autorizare

Ce autostrada va fi mai ieftina cu peste 700 mil lei

O noua hala de productie, in apropierea Capitalei

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/ iunie 2019

Sus