Oferte locuri de munca top

Facilitatile fiscale pentru sectorul constructiilor: noi modificari

Noi modificări vor fi făcute în ceea ce privește facilitățile fiscale în sectorul construcțiilor, pentru a veni în sprijinul angajatorilor în ceea ce privește facilitarea cunoașterii reglementărilor fiscale și o mai bună conformare voluntară a acestora.

Este vizată integrarea într-un singur act normativ a informațiilor privind acordarea facilităților fiscale.

Prevederile au fost propuse în cadrul unui proiect de ordin (atașat).

Acestea vor fi aplicate începând cu veniturile aferente lunii iunie 2022.

O multinationala isi va extinde spatiile de productie cu aproape 11 mii mp

Facilităţile fiscale pentru domeniul construcţiilor constau în:
* scutirea de la plata impozitului pe venit, pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor;
* reducerea cotei de contribuţie de asigurări sociale, pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor;
* exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor;
* reducerea cotei contribuţiei asiguratorie pentru muncă, la nivelul cotei care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale;
* scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, în cazul condiţiilor deosebite de muncă sau speciale de muncă.
Persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor la angajatori care desfăşoară activităţi în domeniul construcţiilor pot opta pentru plata cotei de 3,75% datorate la fondul de pensii administrat privat.

Pentru aplicarea facilităților fiscale, angajatorii persoanelor fizice trebuie să realizeze cifră de afaceri din activităţi specifice domeniului construcţii în limita a cel puţin 80% din cifra de afaceri totală.
În activități specifice domeniului construcții sunt incluse lucrări de întreținere curentă
și/sau periodică a drumurilo
r, așa cum sunt definite în Normativul privind întreținerea și
repararea drumurilor publice Ind AND 554- 2002.

Teren de peste 1 ha dintr-un municipiu, pregatit pentru dezvoltari imobiliare

Condiţia privind salariul brut de încadrare se consideră îndeplinită dacă:
* în cazul contractelor individuale de muncă cu normă întreagă veniturile brute lunare din salarii şi asimilate salariilor sunt calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minim 3.000 de lei lunar;
* în cazul raporturilor juridice generatoare de venituri din salarii şi asimilate salariilor,
altele decât contractele individuale de muncă, respectiv contract de administrare, de
mandat şi altele, pentru care venitul brut lunar nu este calculat la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minim 3.000 de lei lunar, facilităţile fiscale se acordă numai dacă este îndeplinită condiţia ca venitul brut lunar realizat să fie cel puţin egal cu 3.000 de lei;
* în cazul contractelor de internship facilităţile fiscale se acordă numai dacă indemnizaţia pentru internship este stabilită proporţional la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minim 3.000 de lei lunar;
* în cazul contractelor de ucenicie facilitățile fiscale se acordă numai dacă salariul de bază lunar, prevăzut în contractul de ucenicie este stabilit proporţional la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minim 3.000 de lei lunar;
* în situaţia în care o persoană fizică realizează venituri, în baza mai multor raporturi
juridice generatoare de venituri din salarii şi asimilate salariilor cum ar fi contract
individual de muncă, contract de mandat, contract de administrare şi altele asemenea, în aceeaşi lună, la acelaşi angajator, în vederea acordării facilităţilor fiscale se verifică mai întâi dacă fiecare raport juridic respectă condiţia dacă venitul brut este calculat la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minim 3.000 de lei lunar, în cazul contractului individual de muncă, sau dacă venitul brut lunar realizat este cel puţin egal cu 3.000 de lei, în cazul celorlalte tipuri de contracte.

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 4/ iunie 2022

Sus