Oferte locuri de munca top

Facilitati pentru proiectele POR

Proiectele finanțate prin POR, care se finalizează în cursul lunii mai 2020 și pentru care s-au inițiat sau se inițiază în MYSMIS solicitări de încheiere a unor acte adiționale de prelungire beneficiază de prelungirea perioadei de implementare.

Astfel, conform noii Instrucțiuni 149/2020, acordul MLPDA pentru prelungirea perioadei de implementare a acestor proiecte se consideră dat prin emiterea acestei Instrucțiuni, cu durata solicitată de beneficiari, dar în limita prevăzută de Program – 31 decembrie 2023 și a celei aplicabile PI aferente proiectului în speță.

Aceste prevederi sunt aplicabile pentru solicitările care respectă condițiile de mai sus și pentru care nu s-a semnat actul adițional de prelungire a duratei inițiat în MYSMIS.

Totodată, pentru situațiile în care se încadrează în prevederile de mai sus, vor fi deblocate în MYSMIS secțiunile/anexele contractelor în vederea modificării de către beneficiar după verificarea respectării limitelor menționate de către OI, iar ulterior se va genera arhiva finală.

Odată cu generarea acesteia și închiderea fluxului aferent solicitării de Act adițional, OI va încărca în MYSMIS o Notă semnată de șeful OI sau înlocuitorul acestuia care va confirma încadrarea proiectului în prevederile noii instrucțiuni și va menționa noua perioadă de implementare.

Astfel, pentru aceste proiecte, secțiunea Act adițional din MYSMIS va cuprinde la arhiva finală Nota menționată și noua versiune a cererii de finanțare.

Modificarea solicitată operează de la data semnării Notei de către Șeful OI sau înlocuitorul acestuia.

Până la data de 5 iunie 2020 OI-urile vor informa AMPOR-DMP (ofițerul de regiune), prin e-mail, asupra acelor proiecte a căror durată de implementare a fost prelungită.

 

 

 

Citiți și:

Restaurarea unui monument istoric va costa aproape 16 mil euro

Teren de peste 1,7 ha, intr-un mare municipiu, pregatit pentru dezvoltari imobiliare

Planuri de investitii ale unui mare operator din turism

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2020

Sus