Solplanet x AeroFix

Facilitati pentru invatamantul profesional dual

Un proiect de lege pentru încurajarea învățământului profesional-dual se află pe masa deputaților. Acesta ințiativă legislativă vizează modificarea legii 227/2015 privind Codul Fiscal și este în dezbatare în Camera Deputaților, după ce a fost aprobată de Senat.

Prima modificare propusă se referă la introducerea unui paragraf în Codul Fiscal conform căruia ”profitul investit în susținerea învățământului profesional – dual prin asigurarea pregătirii practice și formării de calitate a elevilor este scutit de impozit”.

În plus, inițiatorii legii mai propun modificarea a două articole din Codul Fiscal.

O modificare prevede că firmele care acordă burse private pot să scadă respectivele sume din impozitul pe profit.

Cealaltă prevede că microîntreprinderile care acordă burse elevilor școlarizați în invățământul profesional-dual pot să scadă sumele aferente din impozitul pe venituri până la nivelul de 20% din impozitul pe venituri datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.

Inițiatorii proiectului de lege menționează că învățământul profesional-dual nu înseamnă privatizarea educației, ci reprezintă o formă de parteneriat între statul român și firmele private și această alternativă educațională își propune să răspundă la unei nevoi sociale și economice stringentă, anume calificarea resursei umane în funcție de nevoile reale ale pieței muncii.

Proiectul de lege a primit aviz favorabil și de la Consiliul Economic și Social și de la Consiliul Legislativ.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2020

Sus