Oferte locuri de munca top

Facilitati pentru constructori, dezvoltatori, arhitecti, ingineri si instalatori

IMM-uri care se ocupă de lucrări de construcții, dezvoltare imobiliară, lucrări de instalații electrice și sanitare, arhitectură și inginerie pot primi garanții guvernamentale de maximum 90% din valoarea finanțărilor accesate.

Programul Garant Construct, prin care sunt acordarte aceste facilități, a intrat deja în vigoare (documente atașate la finalul articolului).

Statul susține astfel finanțările destinate implementării investițiilor privind îmbunătăţirea eficienţei energetice, investiţii în domeniul energiei verzi şi aliniere la obiectivele de mediu implementate de IMM-uri din sectorul construcţiilor şi unităţi administrativ-teritoriale.

Programul Garant Construct are două componente:
* Subprogramul de susţinere a proiectelor de investiţii pentru IMM-urile din sectorul
construcţiilor;
* Subprogramul de susţinere a proiectelor de investiţii de scară mică pentru unităţile
administrativ-teritoriale, care presupun finanţarea unor activităţi din sectorul construcţiilor.

Viitoare cladire, cu 16 niveluri, pentru servicii de interes general

Forma ajutorului
În baza schemei se pot acorda două tipuri de măsuri de ajutor de stat:
* ajutor de stat sub forma de garanţii pentru împrumuturi, constând în acordarea de
garanții în numele și în contul statului în procent de maximum 90% pentru creditele acordate de către instituțiile de credit în favoarea beneficiarilor eligibili pentru realizarea investițiilor și/sau pentru susținerea activității curente, în concordanță cu obiectivele schemei
* pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru, valoarea maximă a fiecărei
finanţări acordate unui beneficiar nu poate depăşi 5.000.000 lei, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiţii.
Durata maximă a finanţărilor este de 72 de luni în cazul creditelor pentru investiţii şi de 36 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru. Creditele/liniile de credit pentru capitalul de lucru pot fi prelungite pe o perioada de maximum 36 de luni, urmând ca, în ultimul an de prelungire, să fie rambursate eșalonat în baza unui grafic de rambursare.

Cheltuieli eligibile

Sunt eligibile în cadrul programului următoarele categorii de cheltuieli:
* achiziția de echipamente și utilaje de construcții, logistică industrială, inclusiv pentru demararea de activități noi în sectorul construcții necesare proiectelor de constructii

* construcția, achiziția, amenajarea de hale pentru uz propriu, inclusiv pentru demararea de activități noi în sectorul construcții

* achiziția de echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a beneficiarilor care derulează contracte în sectorul construcții;

* achiziția de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu care să genereze eficiența consumului propriu, panouri solare, stații de biogaz, stații de reciclare

* finanțarea capitalului de lucru pentru achiziția de materiale de construcții, combustibil, energie;
* plata salariilor pentru IMM-urile care derulează contracte în sectorul construcții.

 

Descărcați aici

 

 

Login Required

 

 

Perimetru nou pentru extragerea de resurse minerale

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/ aprilie 2022

 

Sus