Oferte locuri de munca top

Extinderea Aeroportului International Craiova: inca un pas

Proiectul de extindere și modernizare a Aeroportului Internațional Craiova a mai făcut încă un pas.

Acest proiectul este finanțat din fonduri europene, prin Programul Operațional Infrastructura Mare.

Pentru proiectarea și execuția lucrărilor la acest proiect a fost lansată o procedură de achiziție publică în vederea atribuirii contractuctului în valoare estimată de circa 71 milioane euro.

Contractul presupune:

* Servicii de Proiectare,

– Faza I-a: Elaborarea documentației DTAC, DTOE, documentație pentru avize și acorduri pentru obținerea AC inclusiv diligențele necesare;

– Faza II-a: Elaborare documentatIei tehnico-economice necesare execuției de lucrări (PT, DDE,), pentru realizarea și punerea în funcțiune a obiectivului de investiții. Proiectul Tehnic de Executie va fi verificat, prin grija Antreprenorului

* Servicii de Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor (inclusiv fazele determinante și modificări ale proiectului daca este cazul).

* Execuția lucrărilor pentru următoarele obiecte de investiții

– Terminal de pasageri

– Parcare, drumuri de acces și centrală fotovoltaică

– Amenajarea suprafetei nivelate a benzii pistei si amenajarea ariei de siguranță (RESA)

– Amenajarea suprafeței nivelate a benzii căii de rulare

– Asigurarea suprafețelor de protecție îngropate

– Gard perimetral de securitate

– Drumuri rutiere de acces și drumuri tehnologice

– Platforme antisuflu

– Puncte de acces și control

– Poziție izolată de parcare pentru aeronave aflate în situații de criză, acte de intervenție ilicită (APRON 2)

– Platforma de degivrare aeronave APRON 3

– Platforma de imbarcare-debarcare APRON 4

– Cale de rulare Alfa (TWY A)

– Cale de rulare Foxtrot (TWY F)

– Platforma de întoarcere pe pista

– Suprafață deservire echipamente handling

– Mijloace aeroportuare, echipamente și sisteme de control securitate

– Centrala termică

– Post transformare

– Gospodărie de apa și incendiu

– Zona transfer pasageri

Valoarea estimata a contractului este de 351.001.450 lei fără TVA defalcata astfel:

* Proiectare + asistența tehnică -9.403.878 lei fără TVA

* Execuție – 341.597.572 lei fără TVA, din care construcții și instalații 262.082.786 lei fără TVA

Criteriul de atribuire este „cel mai bun raport calitate-preț”, iar factorii de evaluare a ofertelor sunt experiența anterioară a experților cheie, cu o pondere de 30%, prețul ofertei, cu o pondere de 52%, și perioada de garanție a lucrărilor, cu o pondere de 18%.

Contractul are o durată de 25 de luni. Cinci luni va dura proiectarea, iar 20 de luni execuția lucrărilor.

Termenul limită de depunere a ofertelor este de 20 ianuarie 2022.

Aeroportul Internațional Craiova – date despre noul terminal

Terenul pe care se dorește realizarea investiției are o suprafață totală de peste 128 hectare.

După finalizarea investiției, terminalul de pasageri va avea o suprafață construită de 12.790 mp, și una desfășurată de circa 27.550 mp.

Pe o suprafață de 20.534 mp vor fi amenjate parcarea și drumurile de acces.

Banda pistei și amenajarea ariei de siguranță va ocupa aproape 286.500 mp.

Noul terminal de pasageri, cu regim de înălțime S+P+1E va fi proiectat astfel încât să poată deservi un trafic de 1.937.000 pasageri/an și un număr de 807 pasageri la oră de vârf.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus