Oferte locuri de munca top

Exproprieri semnificative, pentru proiecte rutiere in Bucuresti

O serie de exproprieri pentru proiectele rutiere ale muncipiului București urmează să fie aprobate de autorităţile locale. Valoarea totală a tuturor exproprierilor depăşeşte 47 milioane de lei, fără TVA.

Sumele vor fi asigurate din fondurile proprii ale primăriilor de sector și urmează să fie virate proprietarilor în termen de 90 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii, în conturi bancare deschise în vederea acordării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere.

Proiectele rutiere vizate sunt:

„Valea Largă”

Autorităţile locale ale sectorului 6 au aprobat, în vara acestui an, documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiții „Valea Largă”, prin care a fost stabilită valoarea justei despăgubiri la suma totală de 33.988.067 lei fără TVA.

Pentru realizarea lucrării de utilitate publică „Valea Larga”, este necesară exproprierea suprafeței totale de 45.801 mp teren, 1.894 mp construcţii şi garduri cu lungimea totală de 1.314 ml, imobile proprietate privată, situate pe teritoriul administrativ al sectorului 6.

Construire pasaj rutier suprateran la intersecția str. Turnu Măgurele – bd. Metalurgiei – bd. Alexandru Obregia

În prezent, la nivelul sectorului 4 a fost demarat un amplu proces în vederea realizării de lucrări pentru reabilitarea infrastructurii, precum și o serie de proiecte necesare asigurarii unor condiții mai bune de circulatie.

În acest sens, Consiliul Local a aprobat, în primăvara acestui an, indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Construire pasaj rutier suprateran la intersecţia str. Turnu Măgurele – bd. Metalurgiei – bd. Alexandru Obregia”.

Sumele totale necesare pentru plata despăgubirilor în vederea realizării exproprierii au fost stabilite la valoarea de 945.071 lei, fără TVA. Suprafața totală de teren propusă spre expropriere este de 1.345 mp.

Construire pasaj rutier la intersecția dintre str. Sergent Ion Iriceanu și str. Turnu Măgurele

Conducerea locală a sectorului 4 a adoptat, în luna aprilie, o hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul acestei lucrări de utilitate publică.

Sumele necesare plății despăgubirilor au fost stabilite la valoarea totală de 1.360.917 lei, fără TVA, pentru suprafața aflată în proprietate privată de 1.501 mp.

„Strada Drumul Roții

Pentru realizarea lucrării de utilitate publică ”Strada Drumul Roţii” este necesară exproprierea unei suprafețe totale de teren de 2.653 mp teren, aflată în prezent în proprietate privată, fiind situate pe teritoriul administrativ al sectorului 6.

Suma necesară pentru plata despăgubirilor este stabilită la 1.702.897 lei, fără TVA.

„Strada Viscolului”

Pentru realizarea lucrării de utilitate publică „Strada Viscoiului” este necesară exproprierea unei suprafețe totale de teren de 2.190 mp teren, a suprafeței de 18 mp construcții și a gardurilor în lungime de 398 ml, aflate în proprietate privată, pe teritoriul sectorului 6. Suma necesară plății despăgubirilor este de 1.698.516 lei, fără TVA.

„Drumul Osiei”

Pentru realizarea lucrării de utilitate publică “Drumul Osiei” este necesară exproprierea unei suprafețe totale de teren de 8.620 mp teren, a suprafeţei de 14 mp construcţii și a gardurilor în lungime de 775 ml, aflate în proprietate privată, fiind situate pe teritoriul sectorului 6.

Suma necesară plății despăgubirilor în vederea realizării procedurii este de 7.328.125 lei, fără TVA.

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus