Oferte locuri de munca top

Exproprieri pentru doua noduri rutiere pe A2 si A3

În județele Călărași și Ilfov vor fi expropriate terenuri în vederea realizării unor importante noduri rutiere.

Astfel, Guvernul pregătește declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor terenurilor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere a lucrărilor pentru două noduri rutiere pe Autostrăzile A2 și A3 în zona de Sud-Est a României.

Despăgubirile ajung la o valoare de aproape a aproximativ 1,8 milioane lei (lista exproprierilor este atașată la finalul știrii).

Nod Rutier Autostrada A2 km 90+100 cu DJ 306 la Dragoș Vodă

Proiectul prevede amenajarea a patru bretele rutiere de acces, amplasate pe ambele părți ale DJ 306.

Vor fi amenajate câte o intersecțio tip sens giratoriu la capetele celor două rampe ale pasajului existent pe DJ 306. De asemenea, vor fi executate lucrări pentru colectarea și scurgerea apelor, siguranță rutieră și iluminat public.

Nodul rutier va fi amplasat la joncțiunea DJ 306/DN 3A cu A2, la sud de localitatea Dragoș Vodă, în județul Călărași.

Pentru realizarea obiectivului de investiții este necesar a fi expropriată o suprafață de 249.593 mp teren, aferentă unui număr de 29 imobile proprietate privată, situate pe raza localităților Dragoș Vodă și Vâlcelele din judeţul Călărași.

TOPUL DRUMARILOR: Pe trend ascendent, spre un adevarat boom

De asemenea, este necesară și o suprafață totală de 50.740 mp, reprezentând 18 imobile proprietate publică a statului, precum și o suprafață de 34.700 mp, reprezentând 7 imobile publică a unităților administrativ-teritoriale.

Suma de 355.040 lei aferentă imobilelor rezultă din raportul de evaluare întocmit în luna martie 2023, de către expertul autorizat Valentin Ostiadal, membru atestat ANEVAR.

Nod rutier Autostrada A3 km 36+700 cu DJ 101C la Gruiu

Proiectul prevede utilizarea pasajului existent pe DJ 101C, care supratraversează Autostrada A3 la km. 36+700.

Vor fi amenajate patru bretele de acces pentru toate relațiile de trafic, amplasate pe ambele părți ale DJ 101C, a căror racordare la Autostrada A3 se va realiza prin benzi de accelerare și decelerare. Vor fi amenajate la ambele capete ale rampelor pasajului câte o intersecție tip sens giratoriu, pentru asigurarea tuturor relațiilor de trafic atât către Gruiu, cât și spre Lipia. Totodată, vor fi realizate lucrări pentru colectarea și scurgerea apelor, siguranță rutieră și iluminat public.

Realizarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții este condiționată de ocuparea unei suprafețe totale de 92.429 mp teren, aferentă unui număr de 159 imobile proprietate privată, situate pe raza localității Gruiu din județul Ilfov. Despăgubirile au o valoare de 1.407.426 lei.

Totodată, este necesar a se ocupa o suprafață de 14.605 mp aparținând proprietății publice a statului, precum și o suprafață de 4.996 mp aparținând proprietății publice a unității administrativ-teritoriale.

Suma aferentă imobilelor rezultă din raportul de evaluare, întocmit în luna martie 2023, de către expertul autorizat Ostiadal Valentin, membru atestat ANEVAR.

Sumele individuale estimate de către expropriator vor fi alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

 

 

 

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2023

Sus