Oferte locuri de munca top

Exproprieri pentru calea ferata Frontiera – Curtici – Simeria

Pentru continuarea lucrărilor de reabilitare a căii ferate Frontieră – Curtici – Simeria este necesară exproprierea a 191 de imobile. Până în prezent, în cea mai mare parte, lucrările au fost executate pe terenuri aflate în proprietate publică a statului.

Conform unui proiect de Hotărâre de Guvern, urmează să fie declanșată procedura de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Reabilitarea liniei C.F. Frontieră – Curtici – Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614 – Gurasada şi Tronsonul 3: Gurasada – Simeria”.

Acestea sunt situate pe raza unităţilor administrativ – teritoriale: Zam, Burjuc, Gurasada, Ilia, Brănişca, Veţel, Şoimuş, Deva şi Simeria din judeţul Hunedoara

Suprafața prevăzută este de 48.064 mp teren, 1.678 mp construcţii şi 384 ml împrejmuiri.

Sumele estimate aferente despăgubirilor sunt în cuantum de 966.382 lei.

De asemenea, configuraţia terenului implică aplicarea unor soluţii tehnologice de execuţie a lucrării de utilitate publică, de interes naţional, care necesită utilizarea unor suprafeţe de teren suplimentare, cum ar fi: drumuri, utilităţi, amenajări de albie, amenajări a lucrărilor de artă, terasamente, elemente care nu au putut fi prevăzute în faza de proiectare. Imobilele suplimentare vor fi expropriate în cadrul unei Decizii de expropriere.

Realizarea lucrărilor de reabilitare a liniei de cale ferată Km 614 – Simeria, componentă a ramurii nordice a coridorului IV paneuropean va conduce la creşterea vitezei tehnice a trenurilor de călători şi marfă şi la reducerea duratei de parcurs.

Lucrarea de utilitate publică, de interes naţional, „Reabilitarea liniei C.F. Frontieră – Curtici – Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614 – Gurasada şi Tronsonul 3: Gurasada – Simeria” face parte din proiectul de modernizare a rutei nordice a Coridorului IV paneuropean.

 

Descărcați aici Lista imobilelor prevăzute pentru despăgubire

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2020

 

Sus