Oferte locuri de munca top

Exproprieri mai rapide si mai usoare pentru proiecte de interes public

O serie de modificări au fost propuse în cadrul Legii nr. 255 / 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local. Acestea au fost detaliate în cadrul unei propuneri legislative, care în prezent se află înregistrată la Senat pentru dezbatere.

Astfel, parlamentarii intenționează să majoreze competențele administrației publice locale în vederea luării măsurilor necesare executării lucrărilor de interes public local de amenajarea teritoriului și de urbanism, de dezvoltare sau regenerare urbană, potrivit proiectului de strategie de dezvoltare urbană și teritorială, deja aprobat.

Modificările propuse au în vedere următoarele aspecte:

* Extinderea ariei lucrărilor prin includerea lucrărilor de construcție, reabilitare și modernizare a obiectivelor prevăzute în proiectele de investiții strategice definite ca proiectele cu un impact semnificativ în economie prin valoarea adăugată brută și numărul de locuri de muncă create, precum și proiectele de investiții strategice realizate în parteneriat public-privat.

* Sunt declarate de utilitate publică lucrările de interes public local de organizare și amenajare a teritoriului și de urbanism, de dezvoltare sau regenerare urbană, potrivit proiectului de strategie de dezvoltare urbană și teritorială.

* Pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică, în termen de 5 luni de la data publicării actului normativ de aprobare a indicatorilor tehnico – economici, în scopul eliberării coridorului de expropriere de orice sarcini, unitățile administrativ-teritoriale sunt obligate să procedeze la întocmirea documentațiilor topo-cadastrale – a planurilor parcelare – aferente imobilelor care fac parte din coridorul de expropriere și la predarea acestora către expropriator (sub sacțiunea prevederilor art. 24 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004).

Totodată, inițiatorii proiectului legislativ propun ca expropriatorul pentru lucrările de construcție, reabilitare și modernizare a obiectivelor prevăzute în proiectele realizate în parteneriat public – privat să fie Comisia Națională de Strategie și Prognoză.

Pentru realizarea lucrărilor de expropriere, este propusă reglementarea finanțării de către ANCPI a lucrărilor de înregistrare sistematică ce vor fi contractate de primării pentru zonele în care se impune realizarea de planuri parcelare, dat fiind faptul că înființarea cărților funciare va oferi certitudine atât cu privire la amplasament, cât și cu privire la deținătorul/titularul unui drept real imobiliar asupra imobilului situat pe coridorul de expropriere.

De asemenea, noul proiect legislativ are în vedere reglementarea posibilității ca unitățile administrative teritoriale să contracteze, cu celeritate, lucrări de înregistrare sistematică, cu finanțare din veniturile proprii ale ANCPI, în aplicarea Programului național de cadastru și carte funciară. Finanțarea acestor lucrări ar urma să fie efecutată independent de stadiul lucrărilor de expropriere, precum și de termenele prevăzute la art. 9 alin 34, punctul 7 din Legea nr. 7 / 1996.

Posibilitatea efectuării de lucrări de înregistrate sistematică, la solicitarea unităților administrativ teritoriale pentru zonele aferente planurilor parcelare și pentru toate categoriile de lucrări de utilitate publică (prevăzute la ar. 2 alin 1 din legea nr. 255/2010), indiferent de stadiul acestora, va contribui și la degrevarea expropriatorilor de întocmirea unui număr considerabil de documentații cadastrale individuale pentru imobilele expropriate, și, pe cale de consecință, la degrevarea bugetului de stat de costurile aferente întocmirii documentațiilor cadastrale pentru aceste imobile, motivează inițiatorii.

 

Descărcați aici Propunerea legislativă

 

 

 

 

Citiți și:

In trei luni va demara un proiect cu 650 apartamente, in Capitala

Peste 200 km conducte intr-un amplu proiect de investitii

Preturi mai mari la betoane in acest an

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.2/ aprilie 2019

Sus