Oferte locuri de munca top

Exproprieri mai putin costisitoare pentru drumul expres Craiova-Pitesti, troson 3

Mai multe modificări vor fi făcute în ceea ce privește exproprierile necesare pentru realizarea tronsonului 3 al drumului expres Craiova – Piteşti.

Acestea au rezultat din actualizarea situațiilor imobilelor afectate de realizarea lucrării.

Schimbările urmează să fie aprobate de către Guvern.

După recepționarea de către A.N.C.P.I./O.C.P.I. a documentațiilor cadastrale individuale, anumite date de identificare a imobilelor supuse exproprierii au suferit modificări în ceea ce privește suprafața expropriată și categoria de folosință.

Diferențele privind suprafața expropriată, respectiv categoria de folosință sunt rezultatul măsurătorilor din teren și ale documentelor care au stat la baza realizării documentațiilor cadastrale individuale.

Pentru un număr de șapte imobile, ca urmare a suprapunerii planurilor parcelare peste coridorul de expropriere au rezultat diferențele ale suprafețelor de expropriat cuprinse actele inițiale.

Suma aferentă despăgubirii pentru imobilele menționate era de 6.182.643 lei.

Ca urmare a realizării documentațiilor cadastrale și a celui de-al doilea raport de evaluare pentru cele șapte imobile, rezultă o valoare de despăgubire pentru imobilele menționate mai sus de 1.019.559 lei.

Astfel, diferența dintre suma de 6.182.643 lei, consemnată inițial și suma de 1.019.559 lei rezultată conform noului raport de evaluare, este de 5.163.083 lei, sumă care devine disponibilă şi care va fi utilizată pentru exproprierea a două imobile nou identificate, pentru care este necesară suma de 4.220 lei.

Diferența între suma de 5.163.083 lei și suma totală de 4.220 lei, respectiv suma de 5.158.863 lei va fi restituită la bugetul de stat.

 

Descărcați aici Modificările privind exproprierile

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus