Oferte locuri de munca top

Exproprieri mai ieftine pentru Centura Bucuresti Sud

Exproprierile pentru lărgirea la patru benzi a Centurii București Sud între A2 (km 23 + 600) şi A1 (km 55 + 520) vor fi mai ieftine față de estimările inițiale.

După modificările din proiectul tehnic, exproprierile au fost aprobate pentru un număr de 292 imobile proprietate privată, iar în prezent, situația imobilelor trebuie actualizată.

Astfel, după recepționarea de către A.N.C.P.I./O.C.P.I. a documentațiilor cadastrale individuale, anumite date de identificare ale imobilelor supuse exproprierii au suportat modificări, în ceea ce privește suprafața de expropriat, categoria de folosință sau poziționarea intravilan/extravilan, identificarea titularilor de drepturi reale, imobile suplimentare precum și excluderea imobilelor care nu se regăsesc in coridorul de expropriere.

Diferențele sunt rezultatul măsurătorilor din teren și ale documentelor care au stat la baza realizării documentațiilor cadastrale.

Pentru un număr de 34 imobile au rezultat diferențe din măsurătorile cadastrale și diferențe de categorie de folosință, poziționare intravilan/extravilan, imobile suplimentare precum și imobile care nu se regăsesc în coridorul de expropriere.

Suma totală aferentă despăgubirii aprobată inițial pentru imobilele menționate este de 6.524.206 lei.

Ca urmare a întocmirii raportului de evaluare, valoarea acestora ajunge la 3.751.577 lei.

Totodată, ca urmare a întocmirii şi avizării planurilor parcelare şi a documentaţiilor cadastrale individuale pentru imobilele care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, au fost identificate 5 imobile pe raza UAT București Sector 4, care fac parte din coridorul de expropriere, dar care nu au fost supuse procedurii de expropriere, în suprafaţă totală de 258 mp şi pentru care este necesară suma de 31.665 lei, motiv pentru care este necesar a se declanșa procedura de expropriere și pentru aceste imobile nou identificate. Valoarea despăgubirilor este de 565.626 lei. Aceste vor fi asigurate din restul devenit disponibil, iar suma de 2.207.002 lei va fi restituită la bugetul de stat.

 

Descărcați aici

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2024

Sus