Oferte locuri de munca top

Exproprieri de aproape 500 mii euro pentru largirea Centurii Bucuresti Sud

Pentru realizarea lucrărilor de lărgire la 4 benzi a Centurii București Sud, între A2 (km 23+600) şi A1 (km 55+520), este necesară declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică.

Acestea urmează să fie aprobate prin hotărâre de Guvern.

Din acest obiectiv de investiții face parte amenajarea punctului de întoarcere în soluție giratorie pe CB în zona autostrăzii A1, respectiv amenajare Bretea de legătură  DN 6 – DN CB la Pasaj pe DN 6 km 10+678.

Exproprierile vizează 38 de imobile proprietate privată care sunt afectate de această lucrare de utilitate publică de interes național, cu suprafață de 12.136 mp.

Terenurile sunt situate pe raza localității Bragadiru, din județul Ilfov.

Despăgubirile au o sumă totală de aproape 500 mii euro, echivalentul a 2.318 mii lei, ce rezultă din Raportul de expertiză întocmit în anul 2021 de către experul autorizat ANEVAR Stratu Dana Iuliana.

Odată cu declanșarea exproprierilor, Guvernul va aproba inclusiv amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național și lista proprietarilor, așa cum rezultă din evidențele unității administrativ – teritoriale Bragadiru, precum şi a sumelor individuale estimate de către expropriator.

Obiectivul de investiție este finanțat din fonduri europene nerambursabile, având ca orizont de implementare în integralitate anul 2023.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2021

Sus