Oferte locuri de munca top

Expertii si verificatorii din sectorul gazelor, atestati dupa noi conditii

Modul de obținere a atestatelor de către verificatorii de proiecte și experții tehnici în sectorul gazelor naturale va suporta unele modificări, potrivit unui proiect normativ.

Conform documentului, calitatea de verificator/expert tehnic este propusă să fie dobândită și pe bază de dosar, nu numai prin examen.

Înscrierea solicitanţilor pe bază de dosar se va putea realiza prin depunerea la sediul ANRE a unei cereri însoţită de următoarele:

* copie CI, act de studii sau atestat, CV, dovada achitării tarifului de examen

* memoriul de activitate,  din care să reiasă activitățile desfășurate în sectorul gazelor naturale, aferente domeniului de atestare solicitat, respectiv activități didactice ca profesor/conferențiar universitar în facultăţile de profil petrol-gaze sau de profil/specialitate conex/conexă activităţii tehnice din sectorul gazelor naturale;

* adeverinţă/adeverinţe eliberată/eliberate de reprezentantul legal al angajatorului/angajatorilor unde solicitantul şi-a desfăşurat activitatea din care să reiasă experienţa dobândită conform memoriului de activitate.

Totodată, modificări sunt propuse și pentru condițiile de studii și practică pentru participarea la examenul de atestare ca verificator de proiecte.

În loc de obligativitatea de a deține calitatea de instalator autorizat ANRE gradul I D sau I T, acestea vor putea fi înlocuite de autorizația PGT sau PGD, în funcţie de tipul de atestat solicitat, cu o vechime de minimum 6 ani.

În același mod, și în cadrul condițiilor cumulative de studii și practică în sectorul gazelor naturale necesare pentru participarea la examenul de atestare ca expert tehnic se dorește înlocuirea autorizațiilor I D sau I T cu autorizații PGT și EGT sau PGD și EGD, în funcţie de tipul de atestat solicitat, cu o vechime de miniun 9 ani în deținerea acestora.

 

Descărcați aici Modificarile Regulament

 

 

 

 

Citiți și:

Proiect rezidential cu 200 apartamente, aprobat

Cum merg vanzarile in cadrul unui amplu proiect rezidential din Transilvania

In zona centrala a Bucurestiului va fi edificata o cladire cu 14 niveluri

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.8/ nov-dec 2018

 

Sus