Solplanet x AeroFix

Exercitarea de catre straini a profesiei de arhitect in tara noastra

Cadrul general al calificărilor în profesia de arhitect, precum și cadrul sectorial al calificărilor urmează să fie modificate. Această modificare va fi efectuată la recomandarea Comisiei Europene, care a sesizat neadoptarea unor dispoziții specifice ce asigură punerea corectă în aplicare a mai multor articole din Directiva 2005/36/CEîn ceea ce privește profesia de arhitect.

Conform unui proiect de HG, aflat în prezent în dezbatere publică, lista titlurilor de calificare recunoscute de către Ordinul Arhitecților din România trebuie modificată (regăsiți anexa la finalul articolului).

OAR va recunoaște aceste titluri eliberate de statele membre UE, în cazul în care formarea a început înainte de data de 18 ianuarie 2016.

De asemenea, Ordinul Arhitecților din România va recunoaște calificarea profesională în scopul accesului și exercitării profesiei de arhitect oferită de „Fachhochschulen” în Germania într-o perioada de trei ani, în baza dovezii terminării formării existente la 5 august 1985 și începută cel târziu la 17 ianuarie 2014.

Totodată inițiatorii propun detalierea prevederilor referitoare la cunoștințele lingvistice.

Mai exact, orice control efectuat de către autoritatea competentă cu scopul de a verifica respectarea obligației de a deține cunoștințele lingvistice necesare exercitării profesiei de arhitect în România sau sub supravegherea acesteia, va fi limitat la cunoașterea limbii române.

Autoritatea competentă va putea impune efectuarea unor controale, în cazurile în care există îndoieli temeinice și justificate cu privire la gradul de cunoaștere a limbii române necesară exercitării profesiei de arhitect în România.

Este menționat faptul că nu intră în procedura de recunoaștere cunoștințele despre legislația română și cele lingvistice. Controalele efectuate de către autoritatea competentă cu scopul de a verifica respectarea obligației de a deține cunoștințele lingvistice necesare exercitării profesiei de arhitect în România pot fi efectuate numai după recunoașterea calificării profesionale.

Controlul lingvistic efectuat de către autoritatea competentă va trebui să fie proporțional cu activitatea care urmează a fi desfășurată de arhitect și va putea fi contestat la instanțele judecătorești de contencios administrativ.

 

Descărcați aici Titluri de calificare ca arhitect

 

 

 

 

 

Citiți și:

Cladire de birouri cu 17 niveluri, in curs de aprobare

Viitor ansamblu imobiliar de anvergura, pe 10 ha

20 de cladiri si un bloc cu 10 etaje

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.2/ aprilie 2019

Sus