Oferte locuri de munca top

Evidenta nationala a functionarilor publici, in sistem electronic

Este în pregătire Sistemul electronic naţional de evidenţă a ocupării în sectorul public. Un proiect de act normativ reglementează întocmirea, actualizarea și administrarea acestui Sistem, în vederea colectării datelor și informațiilor necesare pentru realizarea evidenței personalului plătit din fonduri publice,

Proiectul stabilește conținutul și formatul-standard al bazei de date, precum și normele referitoare la întocmirea, actualizarea şi administrarea acestui Sistem, detalierea operaţiunilor necesare completării bazei de date.

Până la împlinirea termenului pentru operaționalizarea Sistemului electronic național de ocupare în sectorul public, respectiv în 24 de luni de la data intrării în vigoare a hotărârii, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a comunica Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici datele și informațiile despre funcțiile publice și funcționarii publici, în formatul-standard.

Sunt cuprinse două etape de completare a Sistemului electronic național de evidență a ocupării în sectorul public.

Oferta castigatoare a unui contract disputat de 12 ofertanti va fi reevaluata

O primă etapă este aceea de interconectare a sistemelor informatice multi-instituționale care cuprind date și informații privind personalul bugetar plătit din fonduri publice, care se va realiza în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a actului normativ.

Datele și informațiile cu privire la personalul plătit din fonduri publice vor fi colectate prin modalitățile prevăzute în proiectul de act normativ, în termen de 24 de luni de la data intrării în vigoare a actului normativ.

De asemenea, până la operaționalizarea SENEOSP, autoritățile și instituțiile publice au obligația de a utiliza formatul-standard privind evidența națională a funcțiilor publice și a funcționarilor publici în vederea transmiterii datelor și informațiilor despre funcțiile publice și funcționarii publici.

Obligația înregistrării în SENEOSP se va aplica autorităților și instituțiilor publice, precum și oricăror alte persoane juridice în cadrul cărora își desfășoară activitatea personal plătit din fonduri publice.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus