Oferte locuri de munca top

Evaluarea terenurilor detinute de societatile cu capital de stat

Vor fi aduse clarificări asupra unor aspecte importante din activitatea operatorilor economici cu capital de stat, respectiv majorarea capitalului social cu valoarea terenurilor și situația unor active cu caracter social (fisier atasat).

Evaluarea terenurilor s-a realizat de-a lungul timpului în două moduri total diferite:

* într-o primă fază, intern de către fiecare societate în parte, potrivit unor criterii prestabilite,

* într-o a doua fază, de către experți specializați numiți de oficiile registrului comerțului, la valoarea de piață.

În acest context, Guvernul a considerat că este necesară o clarificare în ceea ce privește evaluarea terenurilor.

Astfel, în situaţia în care, anterior privatizării, emiterea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor în condiţiile art. 5 din H.G. nr.834/1991 nu a fost urmată, din orice motiv, de majorarea capitalului social, valoarea terenurilor stabilite în cadrul acestor certificate va fi inclusă în patrimoniul societăţii comerciale, iar capitalul social al acestora va fi majorat.

Majorarea capitalului social cu aportul în natură al statului sau al unei unităţi administrativ-teritoriale, după caz, reprezentând terenurile pentru care s-au obţinut certificate de atestare a dreptului de proprietate va fi efectuată la valoarea justă determinată cu cel mult 90 de zile înainte de data convocării adunării generale extraordinare a acţionarilor pentru aprobarea majorării capitalului social.

Procesul de evaluare oferte, reluat intr-o licitatie de modernizare strazi

În cazul în care certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor se eliberează după privatizare, capitalul social se majorează de drept cu valoarea terenurilor, care va fi considerată aport în natură al statului sau al unei unităţi administrativ – teritoriale, după caz, în schimbul căreia se vor emite acţiuni suplimentare ce vor reveni de drept statului prin instituţia publică implicată, respectiv unităţii administrativ –teritoriale.

Terenurile vor fi evaluate la valoarea justă determinată pe baza rapoartelor de evaluare întocmite, conform standardelor în vigoare, de evaluatori autorizaţi conform legii, indiferent de data la care au fost emise certificatele de atestare a dreptului de proprietate.

 

 

 

Descărcați aici

Login Required

 

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 5/ iulie-august 2022

Sus