Oferte locuri de munca top

Evaluarea cladirilor in Valul Renovarii

Noi măsuri privind evaluarea vizuală rapidă a clădirilor vor intra în vigoare de la jumătatea lunii ianuarie 2023. Prevederile fac parte din cadrul Componentei C5 Valul Renovării din PNRR.

Metodologia aprobată cuprinde o procedură de evaluare seismică simplă, fără analiză inginerească de detaliu, care are la bază informații privind:

* efectul cutremurelor din trecut asupra fondului construit

* rezultatele cercetărilor din domeniul riscului seismic

* evoluția reglementărilor tehnice de proiectare seismică

* evoluția practicii de proiectare și a materialelor de construcție utilizate.

Prin realizarea evaluării vizuale rapidă va fi stabilit un nivel (punctaj) de prioritate pentru realizarea investițiilor. Punctajul are în vedere caracteristicile de vulnerabilitate seismică ale clădirilor realizate conform sistemului de asigurare a calității în construcții și practicii generale de construcție de la data realizării acestora.

Trei niveluri de evaluare a riscului seismic

Pentru punerea în siguranță a clădirilor la acțiuni seismice se aplică o strategie bazată pe trei niveluri de evaluare a riscului seismic:

* evaluarea riscului seismic la nivel național, prin realizarea hărților de risc la acțiuni seismice la nivelul fiecărui județ, pe baza unei metodologii unitare;

* ierarhizarea clădirilor din punct de vedere al riscului seismic la nivel de unitate administrativ teritorială prin evaluare vizuală rapidă, pe baza prevederilor acestei reglementări tehnice;

* evaluarea vulnerabilității seismice a clădirilor prin expertizare tehnică de către un expert tehnic atestat pentru domeniul „Rezistență mecanică și stabilitate” și stabilirea măsurilor de intervenție pentru punerea în siguranță față de acțiunea seismică urmată de implementarea acestora.

TOPUL CONSTRUCTORILOR

Informațiile relevante privind vulnerabilitatea seismică a clădirilor pentru aplicarea metodologiei de evaluare vizuală rapidă a clădirilor sunt stabilite minimal, astfel încât inspecția să se poată realiza de pe domeniul public, prin observarea clădirii dinspre exterior, fără a fi necesar accesul inspectorului în imobil, indiferent de forma de proprietate a acestuia.

Metodologia de evaluare vizuală rapidă va fi utilizată în cazul clădirilor publice și a clădirilor rezidențiale multifamiliale, indiferent de forma de proprietate a acestora, având următoarele funcțiuni: locuințe multi-familiale; alte funcțiuni asimilabile locuințelor (cazare, cămine studențești, cămine de bătrâni etc.); ocrotirea sănătății; administrație publică; comerț și servicii; educație; activități culturale, sport, turism; gospodărie comunală, activități energetice și tehnico-edilitare; alte funcțiuni specifice sistemului de protecție civilă.

Prevederile reglementării tehnice pot fi aplicate în cazul clădirilor monument istoric numai dacă acestea nu contravin conceptelor, abordărilor și procedurilor cuprinse în documentele normative specifice acestei categorii de clădiri.

 

Descărcați aici

 

Login Required

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus