Solplanet x AeroFix

Estimari: sectorul constructiilor continua sa creasca, iar industria isi va reveni partial

Sectorul construcţiilor va continua și în 2021 evoluţiile favorabile din ultimii ani, dar într-un ritm mai redus, determinat de efectul de bază, estimează Comisia Națională de Strategie și Prognoză.

În ceea ce priveşte industria, puternic afectată de criza sanitară, CNSP prognozează pentru anul curent, o revenire parţială, iar atingerea nivelului din 2019 este estimată pentru anul 2022.

Prudentă este şi estimarea evoluţiei sectorului agricol pentru care s-a prognozat o creştere a producţiei cu numai 14,7%, în condiţiile în care aceasta ar urma după doi ani cu reduceri succesive de producţie (-22,3% în 2020 şi -2,2% în 2019). În condiţii climatice normale, aceste estimări pot fi depăşite.

Pentru anul 2021, obiectivul la nivel macroeconomic este acela de a recupera în mare parte scăderea economică din anul 2020, creându-se premisele unei creşteri economice sustenabile. Prognoza pentru 2021 prevede un avans al produsului intern brut de 4,3%.

Pentru perioada 2022 – 2024, ritmul mediu anual de creștere economică este estimat la 4,9% cu un vârf în anul 2023 de 5%, an în care este de așteptat să se realizeze o absorbție mai consistentă a fondurilor europene.

Pe partea ofertei, sectorul cel mai dinamic va fi cel al construcţiilor pentru care se prevede un ritm mediu anual al valorii adăugate brute de 8,8%, în concordanță cu creșterea estimată pentru investiții. Pentru sectorul industrial, ritmul mediu anual de creştere este estimat la 4,5%, cu dezvoltarea cu precădere a ramurilor cu aport sporit de valoare adăugată brută.

Pe partea cererii, formarea brută de capital fix va reprezenta unul din factorii principali ai creșterii economice, cu un ritm anual de 9%, scenariul luând în calcul impactul fondurilor europene alocate atât prin programul PNRR, cât și cele din cadrul financiar multianual. Exportul net va continua să aibă o contribuție negativă, dar efectul de frânare asupra creșterii economice se va diminua treptat.

Chiar dacă pandemia este ţinută sub control, daunele provocate în 2020 pot fi mai pronunţate decât ne-am fi aşteptat. Consumatorii şi mediul de afaceri pot avea un comportament mai restrictiv, cu influenţă asupra cheltuielilor şi investiţiilor, estimează Comisia Națională de Strategie și Prognoză.

Accesul la creditare, în contextul unui nivel scăzut al ratelor dobânzii poate ajuta societăţile cu probleme să supravieţuiască, iar pe cele mai dinamice să işi sporească productivitatea. Totuşi, gradele ridicate de îndatorare pun presiune suplimentară pe activitatea economică şi pot crea turbulenţe pe pieţele financiare.

Evoluţiile sectoriale precum şi contracţia mai amplă din sectorul agricol, la care se adaugă şi revenirea mai lentă la nivel internaţional, au contribuit la revizuirea negativă a produsului intern brut, care este estimat a atinge o valoare de 1040,8 mld.lei în anul 2020 şi o dinamică anuală de -4,4%.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus