Oferte locuri de munca top

Estimari: Ce industrii vor creste si ce industrii vor scadea

Creşterea importantă a preţurilor producţiei industriale, în special în ultima parte a anului 2021, precum şi blocajele intervenite pe lanţurile de aprovizionare, pe diverse segmente industriale, au determinat probleme importante la nivel de industrie, precum şi pe ansamblul economiei româneşti.

Potrivit unei analize făcută de Comisia Națională de Prognoză în baza estimărilor agenţilor economici privind evoluţia din trimestrul I al acestui an comparativ cu perioada corespunzătoare a anului trecut, sunt estimate următoarele evoluţii:

  • Ramuri pentru care se aşteaptă o scădere mai mare de 10%:

–  fabricarea substanţelor şi a produselor chimice.

  • Ramuri pentru care se aşteaptă o scădere între 10% şi 5%:

– fabricarea de mobilă

– fabricarea autovehiculelor de transport rutier

– fabricarea echipamentelor electrice – extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale.

  • Ramuri pentru care se aşteaptă o scădere între 5% şi 0%:

– prelucrarea lemnului

– fabricarea produselor de cocserie

– fabricarea băuturilor.

  • Ramuri pentru care se aşteaptă o creștere între 0% şi 5%:

– fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice

– fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice

– industria alimentară – fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente.

  • Ramuri pentru care se aşteaptă o creştere între 5 şi 10%:

– extracţia cărbunelui superior şi inferior

– fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

– industria metalurgică

– fabricarea produselor textile

– industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal

– fabricarea produselor farmaceutice de bază

– fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie.

Noi unitati locative, propuse intr-un municipiu

Ramuri pentru care se aşteaptă o creştere între 10 şi 15%:

– fabricarea produselor din tutun

– alte activităţi industriale

– alte activităţi extractive

– activităţi de servicii anexe extracţiei

– fabricarea altor mijloace de transport.

  • Ramuri pentru care se aşteaptă o creştere de peste 15%:

– fabricarea altor produse din minerale nemetalice

– tăbăcirea şi finisarea pieilor

– extracţia minereurilor metalifere

– tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor

– repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor.

Prețuri mai mari cu 44% față de cele din trimestrul I al anului trecut

Preţurile de producţie se estimează că vor continua să aibă creşteri însemnate şi în prima parte a anului 2022, pe baza continuării majorărilor preţurilor materiilor prime, inclusiv preţurile la energie termică şi gaze naturale

Pe baza estimărilor agenţilor economici din sectorul industrial, se aşteaptă ca în primul trimestru al anului curent preţurile de producţie să continue să crească cu circa 14%, comparativ cu trimestrul IV 2021.

În contextul dat, în trimestrul I 2022, comparativ cu trimestrul similar din anul trecut, preţurile producţiei industriale se estimează să înregistreze în continuare un nivel deosebit de ridicat şi anume o creştere de circa 44%, determinată de majorarea de 59,2% pe piața internă, respectiv 17,7% pe cea externă.

Producția industrială aproape va stagna

Producţia industrială aproape va stagna (0,1% în primul trimestru față de perioada corespunzătoare a anului precedent), estimează Comisia Națională de Strategie și Prognoză. Aceasta având în vedere tendinţa de evoluţie a acestui indicator în primele trei luni ale anului, precum şi restricţiile deja impuse.

În condiţiile unei posibile scăderi de 13,3% în volum a cifrei de afaceri pe piaţa internă, dar şi a unei uşoare contracţii a cererii externe de 0,8%, se aşteaptă ca cifra de afaceri pe total industrie să scadă cu 7,6%.

De asemenea, stocurile de produse finite sunt estimate de agenţii economici să consemneze o majorare semnificativă de circa 21%, în primul trimestru al acestui an, comparativ cu trimestrul I al anului trecut, după creşteri importante în perioadele similare de-a lungul anului 2021.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/ martie 2022

Sus