Oferte locuri de munca top

Prognoza: preturile in constructii cresc, iar activitatea din sector scade

Prețurile din sectorul construcțiilor vor continua să crească, potrivit estimărilor managerilor din acest domeniu de activitate, intervievați în cadrul celei mai recente anchete de conjunctură realizată de Institutul Național de Statistică.

Conform aceleași surse, în perioada noiembrie 2022 – ianurie 2023, activitatea economică din acest sector va înregistra un trend descendent.

Construcții

Potrivit estimărilor managerilor din luna noiembrie 2022, în activitatea de construcţii se va înregistra pentru următoarele trei luni o scădere a volumului producţiei (sold conjunctural -17%).

Managerii estimează scăderea moderată a numărului de salariaţi (sold conjunctural -8%).

În ceea ce priveşte preţurile lucrărilor de construcţii este preconizată o creștere a acestora (sold conjunctural +38%).

Estimările sunt cuprind perioada noiembrie 2022 – ianuarie 2023.

Soldul conjunctural indică percepţia managerilor întreprinderilor asupra dinamicii unui fenomen care nu trebuie confundată cu ritmul creşterii sau scăderii oricărui indicator statistic produs de INS.

Soldul conjunctural procentual este obţinut ca diferenţă între procentajul managerilor care au ales varianta pozitivă a fenomenului şi procentajul celor care au indicat varianta negativă.

Industria prelucrătoare

Managerii din industria prelucrătoare preconizează pentru următoarele trei luni relativă stabilitate a volumului producţiei (sold conjunctural -2%).

Referitor la numărul de salariaţi se estimează relativă stabilitate, soldul conjunctural fiind de -1% pe total industrie prelucrătoare.

Pentru preţurile produselor industriale este prognozată creștere în următoarele trei luni (sold conjunctural +37%).

Comerț cu amănuntul

În acest de activitate, managerii au estimat pentru următoarele luni, o tendinţă de creștere a activităţii economice (sold conjunctural +18%).

Volumul comenzilor adresate furnizorilor de mărfuri de către unităţile comerciale va înregistra creștere (sold conjunctural +16%).

Angajatorii prognozează pentru următoarele trei luni, creșterea numărului de salariaţi (sold conjunctural +16%).

De asemenea, este estimată o creștere accentuată a preţurilor de vânzare cu amănuntul (sold conjunctural +50%).

Servicii

Conform estimărilor din luna noiembrie 2022, cererea de servicii (cifra de afaceri) va înregistra creștere moderată în următoarele trei luni (sold conjunctural +7%).

Se estimează relativă stabilitate a numărului de salariaţi (sold conjunctural +1%).

Conform opiniei managerilor, preţurile de vânzare sau de facturare ale prestaţiilor vor avea tendinţă de creștere (sold conjunctural +25%).

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus