Oferte locuri de munca top

Esalonarea la plata obligatiilor fiscale: noi conditii

Datornicii au beneficiat de o perioadă suficient de lungă pentru a-și onora obligațiile fiscale, consideră guvernanții.

Ca urmare, pentru a crește gradul de încasare a veniturilor la bugetul de stat, vor fi modificate condițiile pentru eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale. (document atașat la finalul știrii)

Astfel, va fi stabilită obligația contribuabililor de a constitui garanții de minim jumătate din valoarea obligațiilor fiscale restante ce fac obiectul înlesnirilor la plată, pentru a beneficia de eșalonarea la plată de cel mult 5 ani. Aceasta în situația în care contribuabilii dețin bunuri în proprietate insuficiente pentru a constitui garanțiile prevăzute în Codul de procedură fiscală.

În cazul în care debitorii nu pot constitui garanția de minim 50%, aceștia pot beneficia de eșalonare la plată pe o perioadă de cel mult 6 luni.

În ambele situații, penalităţile de întârziere cuprinse în certificatul de atestare fiscală nu se amână la plată şi se eșalonează la plată.

Obligațiile fiscale/bugetare care reprezintă fonduri europene sau fonduri publice naţionale aferente fondurilor europene, vor fi incluse în sfera eșalonărilor la plată, inclusiv a eșalonărilor la plată, în formă simplificată.

Vor fi excluse din sfera eșalonării la plată a obligaţiilor fiscale care reprezintă accize. Măsura vizează accizele prevăzute în titlul VIII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

Va fi abrogată prevederea referitoare la plafoanele obligațiilor eșalonate la plată sub care nu este necesară constituirea de garanții de către debitori.

Aceasta având în vedere faptul că o astfel de eșalonare la plată se poate acorda pe o perioadă de până la 5 ani fără ca statul să se comporte similar unui creditor privat prudent în recuperarea obligațiilor fiscale restante.

Proiect logistic, cu aproape 60 mii mp, in curs de autorizare

Va fi impusă o nouă condiție de menținere a eșalonării la plată, respectiv de achitare a accizelor nestinse la data comunicării deciziei de eşalonare la plată şi care nu fac obiectul eşalonării la plată, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării deciziei, având în vedere că acestea au fost excluse din sfera de acordare a eșalonării la plată.

Pentru a preveni acumularea de 5 arierate și pentru a crea o conduită corectă a debitorilor care beneficiază de eșalonare la plată, va fi redus numărul cererilor de modificare a eșalonării la plată, de la două cereri la o singură cerere.

O normă de excepție vizează valoarea garanțiilor constituite de debitori, respectiv dacă aceasta este mai mică de 50% față de cuantumul obligațiilor fiscale restante ce fac obiectul înlesnirilor la plată, caz în care perioada de eșalonare este de cel mult 6 luni de la data comunicării deciziei de modificare a deciziei de eșalonare la plată.

Procentul de 50% față de cuantumul obligațiilor fiscale restante ce fac obiectul înlesnirilor la plată se raportează la toate obligațiile existente în sold, care pot face obiectul eșalonării la plată și/sau amânării la plată în vederea anulării, inclusiv dobânda datorată pe perioada eșalonării și nu doar la cele nou incluse în eșalonare la plată/amânare la plată.

Va fi abrogată prevederea referitoare la aprobarea unei alte perioade de eșalonare la plată.

Măsura a avut în vedere faptul că, prin cadrul legal actual, s-au creat premise ca beneficiarii eșalonărilor la plată să resolicite perioada maximă de acordare a eșalonării la plată, la fiecare modificare a deciziei de eșalonare la plată, ajungându-se astfel la încasarea sumelor reprezentând obligații fiscale restante într-o perioadă de timp extrem de lung.

 

Descarcati aici

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/ aprilie  2023

Sus