Oferte locuri de munca top

Epopeea Noua Casa: parlamentarii nu sunt de acord cu programul

Nici Senatul, nici unele comisii din Camera Deputaților nu sunt de acord cu Programul guvernamental Noua Casă, care a înlocuit vechiul program Prima Casă. Ordonanța de Urgență prin care Guvernul a aprobat noul program este în vigoare de peste o lună, iar băncile au anunțat deja că oferă credite Noua Casă.

În prima jumătate a acestui an programul nu a funcționat și, în prezent, este incert ce se va întâmpla dacă Parlamentul nu legiferează ordonanța de guvern privind programul Noua Casă.

Proiectul de lege pentru aprobarea modificărilor din programul de finanțare a fost respins de Senat.

Apoi Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a aprobat respingerea proiectului.

Acum încă o comisie din Camera Deputaților a respins proiectul. Mai exact, Comisia pentru sănătate şi familie a transmis ieri un aviz prin care propune plenului Camerei respingerea modificărilor realizate prin OUG.

Programul Noua Casă, în vigoare până la decizia Parlamentului privind legiferarea sa

Condiții de finanțare

Beneficiarul Programului trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

* la data solicitării creditului garantat declară pe propria răspundere fie că nu deține în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul ori soția nicio locuință, indiferent de modul și de momentul în care a fost dobândită, fie că deține în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul ori soția cel mult o locuință, dobândită prin orice alt mod decât prin Program, în suprafață utilă mai mică de 50 mp;

* achiziționează o singură locuință, printr-un credit acordat și garantat în condițiile Programului;

* are calitatea de împrumutat în raport cu finanțatorul.

Valoarea finanțării

Valoarea finanțării poate fi de maximum 70.000 euro, echivalent lei, și este compusă din finanțarea acordată de instituția de credit, în valoare de maximum 66.500 euro, și avansul plătit de beneficiar.

Finanțarea acordată de instituția de credit este garantată de stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, în procent de maximum 50%, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente finanțării garantate. Aceasta acoperă maximum 95% din prețul de achiziție al locuinței, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinței.

În cazul în care se achiziționează o locuință nouă sau consolidată, valoarea finanțării poate fi cuprinsă între 70.001 euro și maximum 140.000 euro, echivalent lei, și este compusă din finanțarea acordată de instituția de credit, cu o valoare cuprinsă între minimum 59.501 euro și maximum 119.000 euro, la care se adaugă avansul plătit de beneficiar.

În acest caz, finanțarea acordată de instituția de credit este garantată de stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, în procent de maximum 60%, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente finanțării garantate, și acoperă maximum 85% din prețul de achiziție al locuinței, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinței.

În cazul provocării unor daune asupra locuinței, ca urmare a producerii unui risc asigurat, de natură a o face improprie utilizării potrivit destinației, beneficiarul va putea achiziționa o a doua locuință în cadrul Programului, cu condiția stingerii creditului contractat inițial în cadrul Programului. Prin locuință improprie utilizării în sensul Programului se înțelege locuința afectată de daune constatate și evaluate la o valoare de cel puțin 50% din valoarea creditului acordat inițial.

Avansul prin Noua Casă

Avansul se plătește de către beneficiar după cum urmează:

*minimum 5% din prețul de achiziție pentru toate categoriile de locuințe, în cazul în care valoarea finanțării este de maximum 70.000 euro, echivalent lei;

*minimum 15% din prețul de achiziție al locuințelor prevăzute la art. 1 alin. (3) și (4), în cazul în care valoarea finanțării este cuprinsă între 70.001 euro și 140.000 euro echivalent lei.

Solicitărilor de acordare a unei finanțări garantate aflate în curs de analiză la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență li se aplică dispozițiile legale în vigoare la data depunerii lor la finanțator.

 

 

 

Citiți și:

Ansamblu mixt cu peste 450 de apartamente, proiect al unui dezvoltator local

Inca patru blocuri vor fi ridicate intr-un mare ansamblu rezidential

Cat costa lucrarile de demolare in Bucuresti

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2020

Sus