Oferte locuri de munca top

Energie regenerabila: noutati pentru racordarea la retelele electrice

Au fost aprobate noi prevederi privind procesul de racordare la rețelele electrice a capacităților de producere a energiei electrice noi, mai ales a celor din surse regenerabile.

Totodată, au fost clarificate anumite situații apărute în practică, cum ar fi cele care îi vizează pe producătorii de energie electrică ce dețin capacități de producere mixte (folosesc surse diferite de energie) și instalații de stocare.

Soluția de racordare

La elaborarea studiilor de soluție vor fi avute în vedere și soluții de racordare a locurilor de producere cu limitarea operațională prin echipamente de automatizare a puterii evacuate, cu încadrarea acesteia în valoarea puterii maxime simultane aprobate ce poate fi evacuată în rețea.

Soluția de racordare cu limitarea operațională este alternativa unei soluții de racordare cu lucrări de întărire generale și se va consemna în avizele tehnice de racordare și în certificatele de racordare emise de operatorul de rețea.

De asemenea, operatorii de rețea vor avea obligația de a preciza în avizul tehnic de racordare și certificatul de racordare situațiile care conduc la limitarea operațională a puterii evacuate.

Noi investitii pentru realizarea unui parc fotovoltaic

Tot operatorii de rețea vor stabili puterea maximă simultană ce poate fi evacuată fără a depăși valoarea solicitată de utilizator prin cererea de racordare, valoare care ține seama de următoarele:

* puterile instalate ale unităților generatoare;

* simultaneitatea în funcționare avută în vedere de utilizator;

* limitarea puterii evacuate la puterea solicitată de utilizator, prin sistemul automatizat de management al puterii evacuate;

* puterea absorbită de receptoarele de la locul de consum şi de producere şi/sau de serviciile interne ale centralei;

* pierderile de putere calculate pentru elementele de reţea situate între generator şi punctul de delimitare.

Alte prevederi

Manopera pentru lucrari de constructii, mai scumpa in Bucuresti

Pentru scurtarea perioadei de realizare a lucrărilor de întărire generale, utilizatorul poate alege să realizeze lucrările de întărire generale cu un anumit proiectant și/sau constructor atestat, în vederea încheierii de către operatorul de rețea a contractului pentru proiectarea şi/sau execuţia acestor lucrări.

Prevederile aprobate stabilesc ca instalațiile de racordare la joasă tensiune (branșament) să fie executate și puse în funcțiune în maximum 90 de zile de la data obținerii acordului/autorizației pentru branșament.

De asemenea, a fost stabilită obligația utilizatorului ce deține un loc de producere sau un loc de consum și de producere de a depune la operator, odată cu cererea de racordare, a extrasului de carte funciară pentru terenul pe care se va amplasa obiectivul aferent locului de producere/locului de consum şi de producere, în copie.

Sunt exceptați de la această obligație utilizatorii ce dețin locuri de consum și de producere aparținând prosumatorilor care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri instalate de cel mult 400 kW pe loc de consum.

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 4/ iunie 2022

Sus