Oferte locuri de munca top

Energie electrica: esalonari la plata si clienti activi

Mai multe modificări, ce vizează facturile și plățile, urmează să fie aduse legislației în domeniul energiei electrice. În același timp, va fi introdusă noțiunea de client activ pentru cei ce produc energie, conform unui proiect de ordin (document atașat la finalul articolului).

Facturi cu plăți eșalonate

În cazul în care furnizorul va emite factura pentru o perioadă de facturare mai mare decât cea prevăzută în contract, acesta va fi obligat să eşaloneze la plată sumele datorate de clientul final, pe o perioadă cel puţin egală cu perioada de facturare pentru care a fost emisă factura. Pentru aceasta, clientul final va trebui să depună o cerere.

De asemenea, pentru clienții vulnerabili va fi posibilă eşalonarea la plată a facturii, la cererea acestora, pe o perioadă de minimum 3 luni sau convenită de părţi.

În același timp, clientul nu va fi obligat să achite factura pentru care a înaintat o plângere furnizorului până la soluționarea plângerii, iar furnizorul va fi obligat să analizeze plângerea clientului referitoare la factura emisă indiferent dacă factura a fost sau nu achitată.

Client activ

Totodată, va fi introdusă noțiunea de client activ, cu detalierea drepturilor, obligaţiilor, modului de certificare şi de vânzare a energiei electrice produse.

Clientul activ va fi:

* clientul final sau un grup de clienţi finali ce acţionează împreună, care consumă sau stochează energia electrică produsă în spaţiile pe care le deţine situate în zone limitate;

* clientul final (sau un grup de clienți finali) care vinde propria energie electrică produsă sau care participă la programe de flexibilitate sau de eficienţă energetică, cu condiţia ca activităţile respective să nu constituie principala lor activitate comercială sau profesională.

Conform proiectului, s-au stabilit reguli de comercializare a energiei electrice de către clienţii activi.

Clientul activ care deţine unităţi de producere a energiei electrice va avea:

* dreptul de a consuma energia electrică produsă la un loc de consum aflat în proprietatea sau în folosința sa pentru acoperirea consumului la același loc de consum, pentru acoperirea consumului de energie electrică la un alt loc de consum pe care-l deţine în proprietate sau în folosinţă şi care este racordat la SEN;

* dreptul de a vinde energia electrică produsă pe piaţa de energie electrică.

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus