Solplanet x AeroFix

Energie electrica: esalonare la plata si asistent virtual pentru POSF

Au fost aprobate noi reglementări ce vin în sprijinul clienților finali casnici de energie electrică.

Printre cele mai importante schimbări se numără faptul că, în cazul în care furnizorul emite factura pentru o perioadă de facturare mai mare decât cea prevăzută în contract sau stabilită conform reglementărilor în vigoare, acesta va fi obligat să eşaloneze la plată sumele datorate de către client, pe o perioadă cel puţin egală cu perioada de facturare pentru care a fost emisă factura, fără a percepe penalităţi.

De asemenea, modelul de factură pentru clienţii casnici a fost simplificat şi va conţine:

* date de identificare şi contact ale furnizorului şi ale clientului

* data de încetare a contractului

* dacă contractul este încheiat pe perioadă determinată

* perioada de facturare

* cantitatea totală de energie electrică facturată

* preţul final facturat

* valoarea totală de plată

* data scadentă a plăţii.

Prin Contractul – cadru de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal furnizorii vor fi obligați ca în cazul consumatorilor vulnerabili, eşalonarea la plată a facturii este pe o perioadă de minimum 3 luni sau convenită de părţi.

Alte clauze ce au fost introduse în Contractul – cadru de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal sunt:

* perioada de facturare este de 1 lună

* intervalul de citire a indexului grupului de măsurare este de cel mult 3 luni

* regularizarea consumului de energie electrică se face la maximum 3 luni și este inclusă în prima factură emisă după citirea indexului de către operatorul de distribuție.

Hale noi, cu aproape 3,5 mii mp, in curs de autorizare

Asistentul virtual Eva

ANRE a lansat asistentul virtual Eva pentru utilizarea platformei online de schimbare a furnizorului de energie electrică și gaze naturale la nivel național (POSF).

POSF este o platformă informatică unică la nivel național dedicată clienților finali de energie electrică și gaze naturale, care automatizează procesul de schimbare a furnizorului, prin simplificarea  fluxurilor de informații și documente.

Asistentul virtual Eva va răspunde întrebărilor utilizatorilor privind detalii legate de procesul de schimbare a furnizorului, de contractare, de POSF și va oferi informaţii legate de reglementări specifice schimbării furnizorului.

În scopul punerii în funcţiune şi actualizării permanente a bazei de date POSF, înregistrarea datelor şi informaţiilor despre clienții finali, precum şi orice schimbare administrativă din contract sau schimbarea furnizorului, se efectuează în POSF de către furnizorul actual al acestora, iar pentru locurile de consum existente înregistrarea se face de către operatorii de rețea.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/ martie  2023

Sus