Oferte locuri de munca top

Energia termica, livrata in conditii de calitate si cantitate

Operatorii care furnizează energie termică vor trebui să presteze serviciul la anumiți indicatori de performanță privind calitatea şi cantitatea livrărilor.

Obligația este precizată în proiectul de lege pentru completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică, aprobat de Guvern în ultima ședință.

Actul normativ prevede o serie de măsuri care să determine operatorul care furnizează energia termică să presteze serviciul la indicatorii de performanță privind calitatea şi cantitatea acestuia.

De asemenea, proiectul prevede și măsuri pentru creșterea energiei regenerabile în sectorul termoficării.

În situația în care unitatea administrativ-teritorială nu deține în proprietate infrastructura tehnico-edilitară aferentă activității de producere a energiei termice, în caietul de sarcini pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică se va acorda un punctaj superior ofertantului care va produce energie din surse regenerabile în ponderea cea mai mare din necesar.

Dacă UAT-ul deține în proprietate infrastructura tehnico-edilitară de producere a energiei termice în contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică sau, după caz, în hotărârea de dare în administrare se introduce o clauză de stimulare a maximizării producerii de energie termică din surse regenerabile.

Nou ansamblu in Bucuresti: peste 165 apartamente in prima faza

Această infrastructură are inclusiv surse de producere din resurse regenerabile realizate de unitatea administrativ-teritorială potrivit strategiei locale a serviciului de alimentare cu energie termică a populației,

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus