Oferte locuri de munca top

Energia din surse regenerabile: costul forajului va putea fi eligibil

Pentru creșterea producției energiei din resurse regenerabile mai puțin exploatate, precum biomasa, biogazul și energia geotermală, noi categorii de lucrări vor fi considerate eligibile în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare – POIM.

Ministerul Fondurilor Europene a supus spre aprobare mai multe condiții pentru procesul de rambursare a cheltuielilor aferente lucrărilor de execuție sau modernizare a forajelor de exploatare.

Astfel, în cadrul proiectelor aferente apelului POIM OS 6.1 – componenta ”Producție”, cheltuielile cu lucrările de execuție a forajelor de exploatare vor putea fi solicitate la rambursare și rambursate cu respectarea condițiilor de mai jos, după caz:

* Cheltuielile aferente lucrărilor de execuție/modernizare a forajelor de exploatare sunt solicitate la rambursare ulterior emiterii de către autoritatea competentă a licenței de exploatare.

sau

* Cheltuielile aferente lucrărilor de execuție/modernizare a forajelor de exploatare sunt solicitate la rambursare anterior emiterii de către autoritatea competentă a licenței de exploatare cu asumarea de către beneficiarul finanțării a următoarei condiții specifice care va fi prevăzută în contractul de finanțare: AM POIM va putea considera Contractul reziliat de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenția instanței de judecată și fără orice altă formalitate, cu recuperarea după caz a finanțării acordate, dacă până la depunerea cererii de plată finale, beneficiarul nu va prezenta documentul emis de către autoritatea competentă care confirmă acordarea licenței de exploatare a resursei de apă geotermală utilizată de către proiect.

Modificările sunt necesare întrucât forajele de exploatare implică în mod obligatoriu parcurgerea prealabilă de către beneficiarii de finanțare a unei etape de explorare a resursei de apă geotermală, în urma căreia Agenția Națională de Resurse Minerale emite licența de exploatare.

Totodată, în timpul procesului de evaluare/contractare, 10 din 16 beneficiari au semnalat că, având în vedere costurile foarte ridicate ale forajelor de explorare, nu dispun de resursele financiare pentru execuția lucrărilor aferente acestora. Astfel, există riscul ca aceste proiecte să nu poată fi implementate din cauza incapacității beneficiarilor de a susține costurile până la obținerea licenței de exploatare.

 

 

 

Citiți și:

Ansamblu cu 180 de locuinte, proiect al unui om de afaceri autohton

Peste 100 de apartamente noi, in portofoliul unui cunoscut dezvoltator

O companie din retail isi extinde reteaua din Capitala

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2020

 

Un comentariu;

  1. Prof.dr.ing. Robert GAVRILIUC said:

    Finantarea forajelor geotermale poate deschide calea catre reabilitarea sistemelor geotermale de termoficare, in acele zone ale tarii unde sunt indeplinite simultan aceste doua conditii:
    – existenta resursei geotermale
    – existenta consumatorilor potentiali – localitati cu diverse necesitati de incalzire, apa calda menajera, sere, piscine, etc…
    Sa speram intr-o implementare reusita a acestei scheme de finantare, si, de asemenea, in initiative curajoase ale autoritatilor locale.

Sus