Oferte locuri de munca top

Emiterea titlurilor de proprietate pentru clădirile fostelor CAP

O neclaritate legată de titlurile de proprietate din cadrul Legii fondului funciar ar urma să fie clarificată printr-o modificare legislativă.

În prezent, deținătorii-proprietarii persoane juridice ai clădirilor edificate de fostele CAP, fostele asociații economice intercooperatiste și fostele organizații și entități ale cooperației de consum nu pot să își înscrie nici clădirile, nici terenul în Registrul agricol.

Ca urmare, mai mulți deputați UDMR propun modificarea legii.

Conform propunerilor, proprietarii acestor imobile vor putea solicita Comisiei județene de fond funciar constituirea dreptului de proprietate pentru terenurile aferente acestor construcții, terenuri având categoria de curți-construcții, prin îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

* solicitanții fac dovada proprietății asupra construcțiilor;

* solicitanții fac dovada înregistrării construcției în registrul agricol, cu excepția persoanelor juridice ale căror construcții se află edificate în orașe, municipii și sectoare ale municipiului București, precum și a plății impozitelor și taxelor aferente acesteia;

* pentru terenul aferent construcției nu a fost constituit sau reconstituit dreptul de proprietate în favoarea altei persoane.

În cazul terenurilor aferente casei de locuit și anexelor gospodaresti edificate anterior

datei de 1 ianuarie 1990, precum și curtii și grădinii din jurul acestora, care nu au fost

cooperativizate, proprietarii caselor de locuit, inclusiv cei care au cumpărat imobilul, pot solicita comisiei județene emiterea titlului de proprietate dacă:

* deținătorii sau moștenitorii acestora figurează cu casa de locuit în registrele agricole

sau registrele cadastrale și în evidențele fiscale;

* daca terenul este în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale și

persoanele solicitante au calitatea de proprietari ai construcțiilor

* nu fac obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane.

Suprafața maximă de teren intravilan care va putea fi atribuită în proprietate este de maxim 6.000 mp.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2021

 

Sus