Solplanet x AeroFix

Eliminarea PUZ-urilor pentru anumite proiecte de investitii

O nouă iniţiativă legislativă propune să se poată emite autorizaţii de construire şi fără documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate, pentru anumite lucrări de construire.

Proiectul de lege a fost inițiat de către 30 de parlamentari PNL. Ei propun această excepție pentru lucrările de construire a capacităţilor de producere a energiei electrice şi a hidrogenului din surse regenerabile situate în intravilanul şi extravilanul localităţilor.

Deputații PNL doresc eliminarea PUZ pentru proiectele specifice producerii de energie electrică din surse regenerabile: capacități de producție a energiei solare, energiei eoliene, energiei din biomasă, biolichide și biogaz, unități de stocare a electricității, stații de transformare sau alte sisteme similare care se pot amplasa pe terenurile agricole situate în extravilan.

Deputații au adus unele amendamente în procesul de legiferare a celor mai recente schimbări propuse în cadrul Legii privind amenajarea teritoriului şi urbanismul și a Legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

Astfel, deputații au propus ca în situația în care pe același teren reglementat de un certificat de urbanism se pot construi mai multe obiective de investiții, să fie aplicabile prevederile art.7 alin.(17) din Legea nr.50/1991.

Ei susțin că certificatul de urbanism emis pentru Reglementarea regimului unui teren poate fi folosit pentru obținerea mai multor autorizații de construire pe același teren, dacă sunt mai multe obiective de investiții situate în aceeași arie reglementată de certificatul de urbanism. Consideră că se impune o prevedere legală în acest sens, pentru că, deși este o practică frecventă la nivelul autorităților publice locale, există și poziții contrare, ceea ce duce la o practică neunitară

Totodată, deputații au propus ca în măsura în care lucrările de construcții vizează realizarea mai multor obiective de investiții pe același teren, la cererea expresă a solicitantului, să se poată emite câte o autorizație de construire pentru fiecare obiectiv de investiții, în baza aceluiași certificat de urbanism obținut pentru terenul aferent, cu condiția delimitării acestor obiective în documentația tehnică.

Certificatul de urbanism se emite pentru un anumit teren și are caracter pur informativ – nu generează drepturi și obligații în sarcina beneficiarului, prin urmare nu poate impune acestuia să obțină o singură autorizație sau mai multe, acesta fiind liber să autorizeze separat sau etapizat fiecare obiectiv.

Clarificarea este necesară și pentru a uniformiza practica neunitară la nivelul autorităților publice locale, emitente ale autorizațiilor de construire.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/ martie  2023

Sus