Oferte locuri de munca top

ElectricUp: Ultima strigare pentru inscrierea in program

Înscrierea pentru prima sesiune a Programului ElectricUp se încheie în acestă săptămână, pe data de 3 februarie. Dosarele solicitanților urmează să fie analizate, iar eventuale documente de completare/actualizare/clarificare, după caz, urmează să fie comunicate aplicanților și încărcate de către aceștia prin intermediul platformei electronice ElectricUp.

Totodată, vor fi transmise informațiile tehnice privind implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare, conform modelului de fișă de prezentare publicat pe pagina electronică a autorității, cât și pe platforma informatică.

Ulterior închiderii sesiunii de analiză se va iniția etapa de semnare a contractului de finanțare.

Conform Ghidului de Finanțare, graficul propus de către Ministerul Energiei este următorul:

* Analiza și validarea proiectelor se desfășoară pe parcursul a minim 60 de zile, lista proiectelor validate și respinse fiind publicată pe pagina de internet a Autorității la sfârșitul acestei perioade;

* Contestațiile se vor depune în termen de 5 zile de la publicarea listelor, iar soluționarea acestora se va realiza în maxim 15 zile lucrătoare de la depunere;

* Sesiunea pentru încheierea contractelor de finanțare nerambursabilă se va deschide în maxim 30 de zile de la soluționarea ultimei contestații;

* În termen de 90 de zile de la semnarea contractelor de finanțare, beneficiarii au obligaţia de a introduce ATR-ul în aplicaţia informatică; nedepunerea ATR atrage rezoluțiunea contractului de finanțare;

* Fiecare operator economic poate depune o solicitare de avans de maxim 30% din suma solicitată, ca anexă a contractului de finanțare nerambursabilă, în maxim 60 de zile de la semnarea acestuia; solicitarea se poate face începând din faza de depunere a proiectelor;

Perioada de implementare a unui proiect se consideră primele 12 luni de la semnarea contractului de finanțare, termen în care Beneficiarul încarcă în aplicația informatică certificatul de racordare și încheie toate formalităţile privind recepţia și punerea în funcțiune a sistemului de panouri fotovoltaice și a stației de reîncărcare, încarcă facturile și solicită serviciile unui auditor energetic/manager energetic pentru întocmirea raportului de monitorizare a implementării.

Perioada de monitorizare a durabilității unui proiect se consideră 5 ani după încheierea perioadei de implementare. Raportul de durabilitate se completează on-line pe platforma informatică în fiecare an.

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

2 Comentarii

  1. Tansa Dumitru said:

    Eu am mai facut o cerere de inscriere dar nu am primit nici un raspuns

  2. Craciun said:

    Si eu am mai avut o cerere nu mau anuntat deloc vreau sa fac din nou unde se poate depune?

Sus