Oferte locuri de munca top

ElectricUp: Pana cand poate fi depus ATR-ul

A fost modificat termenul până la care va putea fi depus avizul tehnic de racordare în cadrul programului de finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA „Electric Up”.

Modificarea a fost realizată în ghidul de finanțare și în schema de ajutor de minimis și a intrat deja în vigoare.

Astfel, beneficiarii programului vor avea obligația de a încărca ATR-ul până la data de 11 noiembrie 2022 în aplicația informatică.

Neprezentarea ATR-ului și neintroducerea acestui document în aplicația informatică în termenul prevăzut se consideră renunțare la finanțare și atrag rezoluțiunea contractului de finanțare.

Parc fotovoltaic de peste 100 MW, in pregatire in provincie

Modificarea a fost necesară pentru a coordona ordinele de ministru privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA prin Programul de finanțare „Electric Up” cu legislația secundară promovată de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (A.N.R.E). pentru aprobarea procedurii privind racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor, care a suferit multiple modificări.

Amintim faptul că programul vizează finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp—100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național, precum și a stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in.

Remiza de sprijin logistic, pentru un mare constructor

Finanţarea nerambursabilă se acordă în cuantum de maxim 100.000 de euro pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată de 100 kWp și cel puțin o staţie de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare, reprezentând un suport financiar de până la 100% din cheltuielile eligibile.

Sus