Oferte locuri de munca top

ElectricUP: care sunt urmatorii pasi pentru aplicanti 

Cei care au aplicat pentru a accesa fonduri prin programul ElectricUP trebuie să consulte informațiile tehnice privind implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare, puse la dispoziție de Ministerul Energiei, pentru a fi pregătiți în cazul în care le vor fi solicitate clarificări.

Totodată, a fost publicat modelul de fișă tehnică (atașat la finalul articolului), ce va trebui să cuprindă următoarele:

* Descrierea situatiei actuale

Conținut succinct: Descrierea activității desfasurate la locul de consum existent, amplasament, conditii specifice, sursa/sursele de alimentare cu energie a locului de consum etc.

* Dimensionarea consumului

– Prezentarea succintă a consumatorilor existenți

– Prezentarea succintă a consumatorilor previzionați

– Prezentarea curbei zilnice de consum previzionată

– Prezentarea curbei anuale /sezoniere de consum previzionată

* Dimensionarea producerii

– Prezentarea sistemului de producere ce urmează a fi instalat

-Prezentarea curbei zilnice de producție

– Prezentarea curbei anuale de producție

– Calculul performanței sistemului instalat

* Dimensionarea stocării

Descrierea succintă a sistemului de stocare (opțional)

* Sistemul de reîncărcare electric

Descriere succintă a sistemului de reîncărcare electric

* Alte cerințe tehnice

Descrierea caracteristicilor principale ale structurii de susținere a sistemului, racord electric, modul de comunicație, standarde aplicabile sistemului și componentelor acestuia

* Deviz proiect

Lista de cheltuieli pe categorii: echipamente, servicii de consultanță, proiectare și lucrări de montaj

* Grafic de achiziționare și montaj

Prezentarea graficului Gantt de eșalonare a activităților desfășurate pe durata implementării proiectului

* Fișe tehnice echipamente

Se vor prezenta fișele tehnice ale următoarelor echipamente:

– panou fotovoltaic

– invertor

– modul comunicație

– baterii de stocare

-stație de reîncărcare.

* Scheme

  1. schema de principiu cu evidențierea echipamentelor componente și a fluxurilor de energie
  2. schema electrică monofilară a instalației de producere a energiei electrice și modul de racordare a acesteia în instalația de utilizare existentă

Sinteza informațiilor (maxim 1 pagină)

În acest moment, programul ElectricUP se află în etapa de analiză și evaluare, în conformitate cu ghidul de finațare. Graficul de implementare este următorul:

* Analiza și validarea proiectelor se desfășoară pe parcursul a minim 60 de zile, lista proiectelor validate și respinse fiind publicată pe pagina de internet a Autorității la sfârșitul acestei perioade;

* Contestațiile se vor depune în termen de 5 zile de la publicarea listelor, iar soluționarea acestora se va realiza în maxim 15 zile lucrătoare de la depunere;

* Sesiunea pentru încheierea contractelor de finanțare nerambursabilă se va deschide în maxim 30 de zile de la soluționarea ultimei contestații;

* În termen de 90 de zile de la semnarea contractelor de finanțare, beneficiarii au obligaţia de a introduce ATR-ul în aplicaţia informatică; nedepunerea ATR atrage rezoluțiunea contractului de finanțare;

* Fiecare operator economic poate depune o solicitare de avans de maxim 30% din suma solicitată, ca anexă a contractului de finanțare nerambursabilă, în maxim 60 de zile de la semnarea acestuia; solicitarea se poate face începând din faza de depunere a proiectelor;

 

Descărcați aici Fișa tehnica ElectricUP

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus