Oferte locuri de munca top

ElectricUP: cand va incepe al doilea apel de finantare

Primul apel din cadrul programului Electric Up se află în plină desfășurare. În acest moment, etapa de evaluare a celor 2.536 de solicitări depuse a fost finalizată și au fost publicate listele cu solicitanții propuși spre finanțare, respectiv listele cu solicitanții propuşi spre respingere. Urmează etapele de depunere și de soluționare a contestațiilor, de contractare și de implementare a proiectelor. Termenul estimat este de 45 de zile, conform termenelor specificate în Ghidul Programului de finanțare.

Un nou apel de finanțare este preconizat a fi demarat în a doua parte a lunii ianuarie 2022, după finalizarea etapei de contractare din ciclul 1 de finanțare al Programului Electric Up.

Prin program sunt finanțate inclusiv staţiile de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in.

Finanțarea totală este de 476 milioane de lei.

Vă amintim faptul că finanţarea nerambursabilă se acordă în cuantum de maxim 100.000 de euro pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată de 100 kWp și cel puțin o staţie de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare, reprezentând un suport financiar de până la 100% din cheltuielile eligibile.

În cadrul Programului se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, un avans
de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate

Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:
* cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalată de minim 27 kWp și maxim 100 kWp

* cheltuielile cu achiziţia a cel puțin unei staţii de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare

* cheltuielile cu proiectarea, obținerea avizelor necesare, montarea şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice și staţiilor de reîncărcare, reprezentând maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului
* cheltuieli de consultanță și management de proiect de maxim 7% din valoarea totală eligibilă a proiectului
* cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea panoului de informare
* cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea unui sistem de avertizare/semnalare pentru stația de reîncărcare
* stocare, maxim 30% din valoarea puterii instalate a panourilor fotovoltaice, maxim 30% din cheltuielile cu achiziția sistemului de stocare – opțional.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

 

Sus