Oferte locuri de munca top

Electric Up: urmeaza etapa de semnare a contractelor

În cadrul programului Electric Up, următoarea etapă este semnarea contractului de finanțare. Ministerul Energiei a finalizat lista proiectelor admise spre finanțare în prima sesiune a programului, după ce au fost rezolvate contestațiile (listă atașată la finalul articolului).

Contractul de finanțare va fi transmis prin intermediul platformei informatice, iar termenul de semnare este de 5 zile lucrătoare, începând cu ziua următoare zilei de comunicare a deciziei autorității.

Amintim faptul că programul Electric Up are în vedere finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național, precum și a stațiilor de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in.

Nou parc fotovoltaic, infiintat cu 50 mil euro

Finanţarea nerambursabilă se acordă în cuantum de maxim 100.000 de euro pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată de 100 kWp și cel puțin o staţie de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare, reprezentând un suport financiar de până la 100% din cheltuielile eligibile.

În cadrul Programului se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, un avans
de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate.

Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:
* cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalată de minim 27 kWp și maxim 100 kWp

* cheltuielile cu achiziţia a cel puțin unei staţii de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare

* cheltuielile cu proiectarea, obținerea avizelor necesare, montarea şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice și staţiilor de reîncărcare, reprezentând maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului
* cheltuieli de consultanță și management de proiect de maxim 7% din valoarea totală eligibilă a proiectului
* cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea panoului de informare
* cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea unui sistem de avertizare/semnalare pentru stația de reîncărcare
* stocare, maxim 30% din valoarea puterii instalate a panourilor fotovoltaice, maxim 30% din cheltuielile cu achiziția sistemului de stocare – opțional.

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/ aprilie 2022

Sus