Oferte locuri de munca top

Eficienta energetica: granturi de pana la 500 mii euro pentru IMM-uri si companii mari

Granturi nerambursabile între 50.000 euro și 500.000 euro vor putea fi accesate de către IMM-uri și întreprinderile mari pentru proiecte de independență energetică. Acestea vor fi acordate prin Programul Operațional Infrastructură Mare pentru realizarea de economii de energie specifice clădirilor și construcțiilor industriale/prestărilor de servicii, specifice proceselor tehnologice, precum și pentru producerea de energie verde pentru consum propriu din resurse regenerabile. (proiect OUG atașat).

Mai exact, prin măsurile de eficiență energetică se finanțează următoarele categorii de investiții:

* Investiții în măsuri de eficiență energetică și de reducere a consumurilor specifice energetice la clădiri și construcții anexe, cu excepția clădirilor administrative sau altor categorii de clădiri care nu sunt destinate activităților de producție/servicii ale întreprinderilor, prin intervenții la anvelopa clădirii, șarpante, învelitoare inclusiv măsuri de consolidare a clădirilor – și construcțiilor anexe.

De asemenea, sunt permise intervenții la sistemele de utilități ale clădirilor, precum și achiziții de echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru producerea de energie necesare clădirilor și construcțiilor anexe.

Ansamblu format din 20 de hale, in apropierea Capitalei

Lucrările de consolidare la clădiri și construcțiile anexe nu pot depăși 15% din valoarea totală a proiectului. Nu se vor finanța lucrările privind consolidări seismice;

* Investiții în echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile (cu excepția biomasei) destinate consumului propriu de energie a întreprinderilor, inclusiv în capacități de producție de energie din resurse regenerabile care se încadrează în capacitatea de producție specifică prosumatorului definit potrivit Legii nr. 220/2008.

În categoria de capacităților de producție a energiei din resurse regenerabile se încadrează:

– panourile solare/fotovoltaice

– utilizarea apei geotermale

– utilizarea energiei eoliene în zonele unde există potențial de utilizare a energiei vântului precum și alte surse de energie regenerabile definite conform Legii nr. 220/ 2008;

* Investiții în măsuri de eficiență energetică la nivelul unităților de cogenerare/trigenerare existente sau noi, inclusiv pentru lucrări de modernizare/reabilitare/creșterea puterilor instalate, utilizând sursele regenerabile de energie (cu excepția biomasei) și destinate consumului propriu, care se încadrează în capacitatea de producție specifică prosumatorului;

* Investiții pentru reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră prin sisteme dedicate modernizării, monitorizării și eficientizării consumului de energie la nivelul întreprinderilor.

Aceste sisteme vor include, în mod obligatoriu, instalarea unui sistem de management al energiei EMS care va asigura, la nivelul întreprinderii, cel puțin o contorizare generală a consumului de energie, va realiza statistici asupra consumului, va înregistra si analiza datele centralizate, va livra un raport periodic asupra acestor date și va eficientiza consumul de energie în timp real.

Achiziționarea de echipamente/utilaje/dotări specifice care fac parte din procesul de producție/servicii respectiv din activitatea economică de bază a întreprinderii este posibilă dacă prin acestea se înlocuiesc echipamente/utilaje/dotări specifice cu consum de energie sporit și prin aceasta măsură  se obține o reducere a consumului specific de energie față de consumul inițial.

Aproape 14 mil euro, pentru extinderea unui depozit

Valoarea măsurilor de eficiență energetică este de 350 milioane euro asigurată din fonduri externe nerambursabile, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, din surse alocate în cadrul Fondului de Coeziune, pentru perioada de programare 2014-2020.

La acestea se adaugă cofinanțare asigurată din bugetul de stat în sumă de 61.764.000 euro prin bugetul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Proiectele vor fi depuse și vor fi evaluate prin utilizarea platformei informatice IMM-RECOVER.

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 4/ iunie 2022

Sus