Oferte locuri de munca top

Eficienta energetica: audituri energetice si obligatii pentru operatorii economici

Noi prevederi legate de Direcția Eficiență Energetică, autorizarea persoanelor care efectuează audituri energetice industriale, precum și noi contravenții urmează să fie aprobate în seara aceasta de Guvern.

Conform proiectului de OUG, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, cu suportul logistic al Centrului de Pregătire pentru Personalul din Industrie – Bușteni se va ocupa de autorizarea persoanelor fizice sau a persoanelor juridice care efectuează audituri energetice industriale sau de procese de consum energetic din categoriile electroenergetic, termoenergetic sau complex.

Aceleași autorități se vor ocupa și de atestarea managerilor energetici pentru industrie, a managerilor energetici pentru localităţi şi atestarea societăţilor prestatoare de servicii energetice.

Obligații pentru operatorii economici

Operatorii economici care folosesc o cantitate de energie mai mare de 1.000 tep pe an vor transmite către Direcției Eficiență Energetică, din cadrul Ministerului Economiei,

Energiei și Mediului de Afaceri, până la 30 iunie a fiecărui an, declaraţia de consum total anual de energie şi chestionarul de analiză energetică a consumatorului de energie.

Operatorii economici care folosesc o cantitate de energie mai mică de 1.000 tep pe an vor transmite Direcției Eficiență Energetică doar declaraţia de consum total anual de energie, până la data de 30 iunie a fiecărui an.

Prevederi pentru condominii

În imobilele de tip condominiu racordate la sistemul centralizat sau dotate cu o sursă

proprie locală de producere a energiei termice la nivel de scară/bloc, repartizarea consumului de energie termică pentru încălzire/răcire şi/sau apă caldă se va face în baza normelor tehnice elaborate de autoritatea competentă.

Normele includ modalităţi de repartizare a consumului de energie termică aferent:

* apei calde de consum;

* încălzirii spaţiilor comune;

* încălzirii apartamentelor şi spaţiilor cu altă destinaţie din condominium

Direcția Eficiență Energetică

Direcția Eficiență Energetică din cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de

Afaceri va avea, printre altele, următoarele atribuții și responsabilități:

* monitorizarea stadiului implementării Planului naţional de acţiune în domeniul eficienţei energetice PNAEE IV şi a programelor aferente de îmbunătăţire a eficienţei energetice, la nivel naţional, precum şi a economiilor de energie rezultate în urma prestării de servicii energetice şi a altor măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice;

* elaborarea și implementarea măsurilor de eficiență energetică, în vederea realizării de noi economii de energie, în perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2030, conform

obiectivelor prevăzute în cadrul Planului Național Integrat pentru Energie și Schimbări

Climatice;

* autorizarea auditorilor energetici din industrie şi atestarea managerilor energetici.

Contravenții

Proiectul introduce două contravenții pentru nerespectarea de către operatorii licențiați de energie electrică și de gaze naturale, respectiv furnizorii de carburanți, a obligației de raportare a consumului operatorilor economici, respectiv autorităților și instituțiilor publice.

Totodată, va constitui contravenție nerespectarea de către autoritățile administrației publice locale a prevederilor art. 9 alin. (20) și (21) din Legea nr.121/2014 privind eficiența energetică.

Amenzile vor fi cuprinse între 15.000 lei și 30.000 lei.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2020

Sus