Oferte locuri de munca top

Edilii se vor imprumuta pentru a termina proiectele din bani europeni, nefinalizate la timp

Pentru finalizarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene, neîncheiate sau nefuncționale, au fost propuse mai multe măsuri.

Astfel, conform unui proiect de Ordonanță de Urgență, pe parcursul execuției bugetare, autoritățile administrației publice locale vor putea aproba contractarea de finanțări rambursabile pentru asigurarea cheltuielilor devenite neeligibile.

Pentru finalizarea proiectelor aferente perioadei de programare 2014-2020, ordonatorii de credite vor putea să introducă anul acesta în bugetul propriu titlul 58 ” Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 – 2020″.

Astfel, se propune ca valoarea neutilizată a prefinanțărilor acordate să fie cheltuită de beneficiari pentru continuarea implementării proiectelor pentru care a fost acordată, urmând ca justificarea acestor sume să fie realizată până cel târziu la data de 31 octombrie 2024.

Amintim faptul că perioada de eligibilitate a cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile aferente perioadei de programare 2014-2020 a fost data de 31 decembrie 2023.

De asemenea, având în vedere insuficiența fondurilor publice pentru finanțarea rambursării cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor 2014- 2020 (inclusiv a celor rezultate în urma supracontractării), precum și a epuizării bugetelor programelor operaționale din finanțare europeană, este necesară reglementarea asigurării unor surse alternative de finanțare.

Prin actul normativ se propune:

* amânarea reîntregirii fondurilor utilizate din Programul Național de Redresare și Reziliență în decembrie 2023, până la sfârșitul anului 2024;

* continuarea utilizării temporare a fondurilor europene nerambursabile disponibile aferente Programului Național de Redresare și Reziliență, pentru programele operaționale finanțate din fonduri europene structurale și de investiții aferente perioadei de programare 2014-2020. Ulterior, aceste sume vor fi reîntregite din sumele alocate de la bugetul de stat;

* modificarea mecanismului reîntregirii sumelor utilizate temporar din bugetul de stat în locul finanțării europene.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/martie 2024

Revista Arena Constructiilor martie 2024

Sus