Oferte locuri de munca top

Economia nationala isi incetineste cresterea

Creșterea de anul acesta a economiei naționale va fi mai mică decât cea de anul trecut.  Cea mai recentă prognoză realizată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, și anume prognoza de toamnă, estimează pentru anul 2019 o creştere economică mai mică de 4,0% şi de 4,1% pentru anul 2020.

În anul 2018 creşterea potenţială a României a fost de 4,6%.

CNSP prognozează că, începând din anul 2022 se va accelera creșterea economică, pe fondul unei evoluţii susţinute de investiţii, alături de consum, într-un mediu intern favorizat de stabilitatea şi predictibilitatea politicilor macroeconomice şi de îmbunătăţirea sentimentului economic, de relansarea industriei şi menţinerea dinamicii sustenabile a serviciilor.

Pe partea ofertei, sectorul serviciilor şi cel al construcţiilor vor avea dinamici net superioare produsului intern brut, în timp ce industria îşi revine treptat după scăderea estimată pentru anul 2019. Scăderea a fost determinată de încetinirea fluxurilor comerciale globale şi de aspectele legate de competitivitate în activităţile producătoare de bunuri de consum.

Pe partea cererii, importurile de bunuri şi servicii vor depăşi uşor exporturile, contribuţia rezultată a exportului net la creşterea reală a PIB menţinându-se negativă pe tot orizontul de prognoză.

După deteriorările din 2018 şi 2019, ca urmare a stimulării cererii de consum şi a slăbirii exporturilor, echilibrarea structurii produsului intern brut pe partea de utilizări va conduce la o ajustare treptată a deficitului de cont curent spre nivelul de echilibru pe termen mediu.

Conform standardelor europene, media pe trei ani a deficitului de cont curent nu trebuie să depăşească 4% din PIB.

În perioada 2020 – 2023 numărul mediu de salariaţi va avansa în medie cu 2% anual, un ritm uşor mai redus decât în perioada precedentă, având în vedere gradul ridicat de tensionare a pieţei muncii.

Pe orizontul de prognoză, un rol important aparţine îmbunătăţirii structurii ocupării forţei de muncă în favoarea categoriilor profesionale cu grad mai ridicat de calificare. De asemenea, câştigul salarial mediu net real se va majora cu un ritm în uşoară decelerare, dar mai apropiat de avansul preconizat al productivităţii.

În privinţa preţurilor de consum, procesul de dezinflaţie va continua pe fondul epuizării excesului de cerere de consum, inflaţia medie anuală ajungând la 2,6% în anul 2023, de la 3,8% în 2019.

Prognoza ia în considerare o uşoară ameliorare a contextului internaţional, care se reflectă, ca şi în cazul prognozei de toamnă a Comisiei Europene, într-o îmbunătăţire a perspectivelor de creştere globală, de la 2,9% în 2019 la 3,0% şi 3,1% în 2020 şi respectiv 2021.

La nivel european se presupune păstrarea dinamicii de 1,4% a PIB-ului mediu UE pe intervalul 2019 – 2021, în timp ce zona euro va experimenta o accelerare moderată de la 1,1% în 2019 la 1,2% în 2020 – 2021.

Corecții în scădere față de prognoza de primăvară

CNSP evidenţiază corecţiile în jos faţă de prognoza de primăvară, de la 5,5% – 5,7% la 4,0% – 4,1% în perioada 2019 – 2020.

Acestea au fost determinate de evoluţiile economice din primele şase luni din acest an privind structura PIB şi primele nouă luni privind principalii indicatori lunari ai producţiei şi cifrei de afaceri pe sectoare de activitate, respectiv:

– încetinirea creşterii economice trimestriale, de la 5,0% în primul trimestru la numai 3,0% în trimestrul al treilea, cu posibilitatea unei reveniri relative în ultimul trimestru;

– intrarea dinamicii reale a producţiei industriale în teritoriu negativ, cu o accentuare în perioada iunie-august 2019, urmată de o uşoară atenuare în octombrie;

– scăderea activităţii în agricultură în a doua jumătate a anului;

– datele publicate de INS cu privire la efectivul salariaţilor şi câştigul salarial mediu brut; evoluţia contului curent în ianuarie – septembrie 2019.

 

 

Citiți și:

1300 apartamente in aprobare, 600 in plan si 300 in executie

Un producator local va construi spatii de peste 54 mii mp sc

Cine va realiza lucrari de peste 50 mil euro pe un drum national

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/nov – dec 2019

Sus