Solplanet x AeroFix

DX Bucuresti – Alexandria: proiectarea va lasa mai multa libertate constructorilor

A fost lansată sâmbătă licitația pentru atribuirea contratului de proiectare a drumului de mare viteză Bucuresti – Alexandria.

Procedura se bazează pe noul model de caiet de sarcini. „Din contract, va rezulta un preliminary design, o documentație cu un nivel de detaliu apropiat de un proiect tehnic, dar care totuși va lăsa libertate constructorilor să vină cu soluții inovatoare și să facă ajustări tehnologice pe design”, a spus ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă.

Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru drumul de mare viteză care va face legătura dintre București și Capitală a fost estimată la o valoare de peste 4 milioane de euro, echivalentul a aproximativ 21 milioane de lei.

În cadrul contractului vor fi prestate și elaborate următoarele servicii și documente:

* Elaborarea Studiului de fezabilitate;

* Asistența tehnică acordată beneficiarului pentru susținerea Aplicației de Finanțare;

* Asistența tehnică acordată beneficiarului pentru procedura de atribuire a contractelor de proiectare și execuție a lucrărilor.

Criteriul de atribuire ales de autoritatea contractantă este „cel mai bun raport calitate – preț”.

Valoarea totală estimată este cuprinsă între 17.695.961 și 20.910.681 lei. Finanțarea va fi realizată din fonduri europene, prin Programul Operațional Infrastructură Mare – POIM.

Având în vedere faptul ca proiectul este finanțabil din fonduri europene nerambursabile, fără însă a fi încheiat un contract de finanțare la acest moment, încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de obținerea / aprobarea finanțării serviciilor din fonduri de la bugetul de stat și / sau fonduri europene nerambursabile.

În cazul în care obținerea/aprobarea finanțării serviciilor nu se realizează, va fi imposibilă încheierea contractului de achiziţie publică.

CNAIR estimează că va obține finanțarea necesară semnării contractului în trimestrul IV al anului 2021.

Durata contractului este de 17 luni de la data de începerea acestuia (din care 14 luni pentru Studiu de Fezabilitate și 3 luni pentru Asistența tehnică și Raport financiar final).

Ofertele pot fi depuse până la data de 22 iunie 2021.

Pe același model de caiet de sarcini, va fi lansată curând licitația pentru proiectarea drumului de mare viteză Craiova – Lugoj (cu o lungime de 250 de km), a mai spus ministrul Transporturilor.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2021

Sus