Oferte locuri de munca top

DX A7 – Suceava – Botosani: proiectare din fonduri europene

Documenția în vederea proiectării drumului expres A7- Suceava – Botoșani a fost aprobată de către Primăria Suceva și Consiliul Județean Botoșani pentru a fi finanțată în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Din fonduri nerambursabile vor fi finanțate elaborarea studiului de fezabilitate, realizarea documentației tehnice pentru autorizația de construire și obținerea acestei, precum și elaborarea proiectului tehnic.

Valoarea proiectării este de 21.192.500 lei inclusiv TVA.

Municipiul Suceava și Județul Botoșani vor contribui cu 89.044 lei fiecare, sume necesare implementării elaborării documentaților, cota parte de 25% din valoarea contribuției de 2% din cheltuielile totale eligibile, care sunt în cuantum de 17.808.824 lei.

Etapa I conține studiul de fezabilitate în valoare de 7.841.225 lei cu TVA.

În etapa a II-a vor fi realizate documentația tehnică pentru autorizația de construire, obținerea autorizației de construire și elaborarea proiectului tehnic (inclusiv a proiectului pentru organizare de șantier și verificarea tehnică de calitate a documentațiilor. Valoarea este de 11.232.025 lei cu TVA.

A treia etapă prevede asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor. Valoarea este de 2.119.250 lei cu TVA.

UAT Județul Suceava, în calitate de lider de asociete și autoritate contractantă desemnată, va organiza și desfășura procedura de achiziție publică pentru atribuirea contractului de servicii de elaraborare a documentațiilor.

Contract rutier de peste 15 mil euro, dorit de mari firme

Tot UAT Județul Suceava va finaliza procedura de achiziție publică, va asigura finanțarea proiectului conform cotei procentuale, va păstra dosarul achiziției în original, va efectua plata către prestator pe baza documentelor justificative și va preda documentațiile tehnico – economice realizate în cadrul contractului către CNAIR SA.

UAT Județul Botoșani și Municipiile Suceava și Botoșani vor acorda sprijinul necesar, constând în furnizarea oricăror informații şi documente legate de proiect și vor asigura finanțarea proiectului conform cotei procentuale.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus