Solplanet x AeroFix

Dupa alimente, cel mai mult ne costa locuirea

Investițiile pentru cumpărarea sau construcţia de locuinţe, pentru cumpărarea de terenuri nu sunt accesibile celei mai mari părți a populației. Numai 0,7% din cheltuielile totale ale gospodăriilor populaţiei sunt pentru achiziția ori construcţia de locuinţe, cumpărarea de terenuri şi echipament necesar producţiei gospodăriei sau cumpărarea de acţiuni.

Principala sursă de venit o reprezintă salariul, reprezentând aproape 70% din veniturile totale ale gospodăriilor.

În același timp, veniturile sunt cheltuite în principal pentru alimente (33,5%), după care urmează cheltuielile cu întreținerea locuinței, aproape 15%.

În trimestrul III 2020, veniturile totale medii lunare au fost de 5302 lei pe o gospodărie şi 2068 lei pe persoană.

Totodată, cheltuielile totale au fost, în medie, de 4444 lei lunar pe o gospodărie (1733 de lei pe persoană) şi au reprezentat 83.8% din nivelul veniturilor totale.

Veniturile totale ale gospodăriilor, pe surse de formare, în trimestrul III 2020

Veniturile băneşti au fost, în medie, de 4961 lei lunar pe gospodărie (1934 de lei pe persoană), iar veniturile în natură de 341 lei lunar pe gospodărie (133 de lei pe persoană).

Salariile şi celelalte venituri asociate lor au format cea mai importantă sursă de venituri (68,9% din veniturile totale ale gospodăriilor).

De asemenea, la formarea veniturilor totale ale gospodăriilor au contribuit:

* veniturile din prestaţii sociale (18.9%)

* veniturile din activităţi neagricole independente (2.1%)

* veniturile din agricultură (1.9%)

* veniturile din proprietate şi vânzarea de active din patrimoniul gospodăriei (1.1%)

* veniturile în natură (6.4%), în principal contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (5.3%),

Potrivit INS, mediul de rezidenţă influenţează diferenţele de nivel şi, mai ales, de structură între veniturile gospodăriilor dintre mediul urban şi mediul rural.

Cheltuielile totale ale gospodăriilor, în trimestrul III 2020

Principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt:

* consumul de bunuri alimentare, nealimentare,

* servicii

* transferuri către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor

* acoperirea unor nevoi legate de producţia gospodăriei (hrana animalelor şi păsărilor, plata muncii pentru producţia gospodăriei, produse pentru însămânţat, servicii veterinare etc.).

Mediul de rezidenţă determină unele particularităţi în ceea ce priveşte mărimea şi structura cheltuielilor totale de consum.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

 

Sus