Oferte locuri de munca top

Drumul expres Suceava – Siret: aproape de finalizarea documentatiei

Pentru realizarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic de execuție a drumului expres Suceava – Siret, ordinul de începere a fost dat în luna octombrie a anului 2020, iar contractul trebuia finalizat în doi ani.

Valoarea contractului a fost majorată anul acesta în ianuarie cu 17,55%, până la 11.863.768 lei, fără TVA.

CNAIR a emis un certificat negativ asocierii Search Corporation SRL – Egis Romania SA – Egis International SAS din cauza întârzierilor survenite ca urmare a mobilizării slabe a prestatorului în ceea ce privește realizarea investigațiilor geotehnice. Beneficiarul a emis Ordinul de mobilizare a tuturor utilajelor/ echipamentelor de foraj în data de 12 octombrie 2021, dar Prestatorul nu a mobilizat toate categoriile de utilaje / echipamente, în termenul menționat în cadrul acestui ordin.

În conformitate cu Graficul de activități Gantt asumat de către Prestator, perioada de realizare a Studiului Geotehnic a fost de trei luni.

De la data demarării investigațiilor geotehnice (24 august 2021) și până în prezent, a fost înregistrată o perioadă de aproximativ 26 luni, timp în care investigațiile geotehnice au fost realizate în procent de aproximativ 97%.

Potrivit reprezentanților CNAIR, sunt în curs de realizare activități de teren (execuție foraje). Investigațiile geotehnice sunt realizate în procent de aproximativ 97%; a fost aprobat Studiul Geotehnic aferent Sectorului nr. 5; a fost aprobat Studiul Arheologic; au fost aprobate documentațiile de mediu –  raport privind Impactul asupra Mediului, Studiu de Evaluare Adecvată și Studiu de Evaluare asupra Corpurilor de Apă.

Contractul prevede elaborare Studiu de Fezabilitate: analiză multicriterială de traseu, studio geotehnic, studio archeologic, documentația pentru ocuparea trenurilor, studiul de evaluare a impactului asupra mediului.

TOPUL DRUMARILOR: Pe trend ascendent, spre un adevarat boom

De asemenea, contractul prevede realizare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire, proiect tehnic de execuție, precum și asistența tehnică acordată beneficiarului în perioada derulării procedurii de licitație pentru lucrări și  asistența tehnică acordată beneficiarului în vederea depunerii și aprobării aplicației de finanțare.

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista Arena Construcțiilor nr. 8/noiembrie – decembrie 2023

Revista Arena Constructiilor nov-dec 2023

Sus