Oferte locuri de munca top

Drumul de mare viteza Bistrita – Vatra Dornei: SF-ul nu a fost livrat la timp

Etapa de realizare a Studiului de Fezabilitate pentru Lotul 2 Bistrița – Vatra Dornei, din  Drumul de mare viteză Baia Mare – Suceava, are întârzieri semnificative.

Situația a determinat autoritatea contractantă, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – CNAIR SA să emită proiectantului un certificat negativ.

Contractul pentru elaborarea SF-ului a fost semnat de CNAIR cu societatea Explan SRL în luna martie 2021.

Valoarea contractului se ridică la peste 3 milioane euro, echivalentul a peste 15,79 milioane lei fără TVA.

Ordinul de începere a serviciilor a dat emis în luna aprilie 2021.

Pe 13 iulie 2023 a fost emis ordinul de mobilizare pentru cele patru instalații mecanizate de foraj geotehnic, declarate în cadrul propunerii tehnice, iar până la finele lunii ianuarie anul acesta nu au fost mobilizate utilajele în teren.

Studiul de fezabilitate nu a fost finalizat în termenul contractual, anume 13 decembrie 2023.

CNAIR cere penalități în valoare de 275.059 lei pentru:

* înlocuirea coordonatorului de proiect din categoria experților cheie (în valoare de 5.000 lei fără TVA)

* nerespectarea termenelor contractuale de predare a raportului de început, a rapoartelor de progres (în valoare de 104.233 lei fără TVA).

* nemobilizarea utilajelor menționate în ordinul de mobilizare (în valoare de 165.826 lei fără TVA).

Complex imobiliar de 50 mil euro, in pregatire

Stadiul contractului până în prezent

* Analiza multicriterială etapa 1 și etapa 2 – finalizată

* Analiza comparativă între drum expres și autostrada – finalizată

* Studiu geotehnic: a fost aprobat studiul geotehnic pentru tronson 1 revizia 2 km 0+000 – km 7+500 și pentru tronson 2 revizia 2 km 49+000 – km 55+391

* Au fost transmise către prestator observațiile emise de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului asupra memoriului de prezentare.

Obiectul Contractului

* elaborare Studiu de Fezabilitate

* întocmirea documentației support și asistența acordată beneficiarului pentru depunerea și susținerea aplicației de finanțare

* pregătirea documentației de atribuire a contractului/contractelor de lucrări

* asistența tehnică acordată beneficiarului în perioada derulării procedurii de licitație pentru contractual/contractele de lucrări.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/martie 2024

Revista Arena Constructiilor martie 2024

Sus