Oferte locuri de munca top

Drum de mare viteza Baia Mare – Bistrita: proiectul mai face un pas

În vederea realizării celor două loturi ale drumului de mare viteză Baia Mare – Bistrița, (Lot 1 Baia Mare – Dej și Lot 2 Dej – Bistrița) au fot semnate de către CNAIR contractele de servicii pentru elaborarea studiilor de fezabilitate.

Finanțarea va fi efectuată din fonduri europene nerambursabile prin Programul Operațional de Transport.

Ofertantul declarat câștigător este asocierea Quadrante Viaponte Proiectare si Consultanta SRL – Metroul SA – Capital Vision SRL.

Valoarea celor două contracte este de 21.123.037 lei fără TVA:

* Lotul 1 – 12.746.667 lei fără TVA.

* Lotul 2 – 8.376.370 lei fără TVA.

CNAIR va lamuri o cerinta de documentatia de atribuire

Durata fiecărui contract este de 18 luni, din care:

* Studiul de Fezabilitate – 14 luni de la Data de Începere;

* Documentația suport pentru Asistență Tehnică acordată Beneficiarului pentru depunerea și susținerea Aplicației de Finanțare – 17 luni de la Data de Începere;

* Documentația Tehnică (parte integrantă din documentația de atribuire) a contractului/contractelor de proiectare și execuție lucrări pentru Asistența Tehnică acordată Beneficiarului, precum și documentele aferente perioadei cuprinse intîe momentul publicării Anunțului/Anunțurilor de Participare și termenul/termenele limită de depunere a ofertelor – 17 luni de la Data de Începere.

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus