Oferte locuri de munca top

Drept de executie a constructiilor pe terenuri inchiriate

Final de drum pentru proiectul de Lege care modifică definiția ”Dreptului de execuție a lucrărilor de construcții”. Președintele Iohannis a promulgat actul normativ, astfel că acesta a devenit, oficial, Legea nr. 147 din 2017.

În sensul actului normativ, dreptul asupra construcției sau terenului, care conferă titularului dreptul de a obține din partea autorității competente autorizația de construire sau de desființare este:
* dreptul real principal: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donație, certificat de moștenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească);
* drept de creanță dobândit prin: contract de cesiune, concesiune, comodat, locațiune. Emiterea autorizației de construire în baza unui contract de comodat sau locațiune se poate face numai pentru construcții cu caracter provizoriu și acordul expres al proprietarului de drept.


Petrolul si gazele naturale pot fi exploatate pe terenuri închiriate

Prin excepție, în baza unui contract de închiriere încheiat în condițiile legislației specifice din domeniul petrolului și al gazelor naturale, de către titularii de licențe, permise sau autorizații cu proprietarii terenurilor din perimetrul de exploatare, se poate autoriza inclusiv executarea lucrărilor de construcții necesare pentru derularea operațiunilor de explorare sau prospectare geologică și exploatare a petrolului și gazelor naturale, altele decât construcțiile cu caracter provizoriu.

Aceasta dacă respectivele contracte cuprind explicit acordul proprietarilor pentru executarea lucrărilor de construcții pe aceste terenuri, respectiv în baza unui acord pentru construcțiile, care afectează temporar terenul și cu acordul expres al deținătorului de drept pentru executarea lucrărilor de construcții necesare extinderii, întreținerii sistemelor de apă și apă uzată, aducțiuni, având explicit acordul sau declarația din partea deținătorului de drept pentru executarea lucrărilor de construcții pe aceste terenuri.


Proiectul de Lege a fost avizat negativ de două Guverne consecutive
Atât Guvernul Cioloș, cât și Guvernul Grindeanu au anunțat că nu susțin propunerea legislativă și au trimis puncte de vedere negative cu privire la subiect. Ba mai mult, pe 10 octombrie 2016, proiectul de act normativ era respins de Senat.

Cu toate acestea, raportul comun al comisiilor sesizate în fond – Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de disciplină și imunități – a fost unul favorabil.

În cele din urmă, proiectul de act normativ a fost adoptat de Camera Deputaților, pe 23 mai, cu 234 de voturi „pentru”, 25 „contra” și o abținere. Inițiatorii actului normativ sunt patru deputați din grupul parlamentar PSD.

Sus